Aktualności

Oddział Zachodniopomorski

Zarząd

Tomasz Komorowski - prezes
Barbara Królikowska - wiceprezes
Zdzisław Szyjewski - wiceprezes
Mirosław Zajdel - skarbnik, sekretarz
Maciej Godniak - członek Zarządu
Piotr Niemcewicz - członek Zarządu
Grzegorz Szyjewski - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Agata Wawrzyniak - przewodniczący
Marek Mazur - sekretarz
Artur Kulpa

Sąd Koleżeński

Ireneusz Miciuła - przewodniczący
Mateusz Grzesiak - zastępca przewodniczącego
Tomasz Klasa

Siedziba

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
tel. 91-444-1901, 501-072-951, 605-686-797
www: http://www.pti.szczecin.pl

e-mail:

Numer konta:
65 1090 1056 0000 0001 1121 2188
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa