Główna Komisja Rewizyjna

W skład Głównej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2017-2020 wchodzą:

Wiesław Paluszyński

 

przewodniczący

 

Andrzej Szczerba

 

wiceprzewodniczący

   

Ewa Szymala

 

sekretarz

   

Ewa Ankiewicz-Jasińska

       

Robert Milewski