Główny Sad Koleżeński

W kadencji 2017-2020 w skład Głównego Sądu Koleżeńskiego PTI wchodzą:

Jerzy Ludwichowski

 

przewodniczący

 

Grzegorz Cenkier

       

Barbara Królikowska

       

Zdzisław Łuczak

       

Andrzej Niemiec

       

Janusz Pec

       

Witold Rakoczy