Zakres działań Rady

Zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT to m.in:

1) rekomendowanie rozwiązań oraz zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze IT,

2) współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców,

3) określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w sektorze IT oraz zlecanie ww. badań,

4) identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji,

5) przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje IT do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy,

6) przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb sektora IT w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.