Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego

Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych z dnia 27 marca 2006 r. jako kontynuacja mającego wieloletnią tradycję Światowego Dnia Telekomunikacji.

Polskie Towarzystwo Informatyczne, statutowo działając w dziedzinie informatyki i społeczeństwa informacyjnego, jest naturalnym organizatorem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce, współpracującym na forum międzynarodowym, m.in. z ITU, CEPIS i ECDL oraz z partnerskimi organizacjami w kraju, statutowo zainteresowanymi wdrażaniem idei społeczeństwa informacyjnego. Wszystkie dotychczasowe edycje tych obchodów, objęte wysokimi patronatami, były organizowane przez PTI przy współudziale administracji państwowej, Parlamentu oraz licznych organizacji pozarządowych, firm i mediów publicznych. Na program obchodów składają się konferencje, seminaria, publiczne debaty, imprezy edukacyjno-integracyjne oraz spotkania półformalne, organizowane zarówno centralnie, branżowo jak i regionalnie.

Merytoryczna treść imprez składających się na obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego obejmuje szeroki zakres zagadnień o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest regułą, że w polskim wydaniu obchody ŚDSI są poświęcone nie tyle dotychczasowym sukcesom i niedociągnięciom (choć podsumowań też nie brakuje), co wizjom i strategiom dalszego rozwoju.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 27 marca 2006 r. wyznacza Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego na dzień

17 maja

tak więc wszystkie imprezy z cyklu ŚDSI są skupione wokół tej daty.

Dla przypomnienia tradycji i uwzględniając stanowisko naszego patrona Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) pragniemy podkreślić, iż do 2005 roku corocznie 17 maja był obchodzony jako Światowy Dzień Telekomunikacji. Łącząc tradycyjną nazwę tego dnia z nazwą przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ITU, postanowiła obchodzić 17 maja jako Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego. Dla podkreślenia tego faktu do dotychczasowej nazwy organizowanych przez PTI obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, przy imprezach związanych z telekomunikacją, będziemy powracali do obu nazw i mówili o Światowym Dniu Społeczeństwa Informacyjnego i Telekomunikacji.

Obchody ŚDSI są zawsze sponsorowane przez firmy ze ścisłej czołówki polskiego rynku teleinformatycznego.

Zapraszamy na stronę Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego