Aktualności

Statut i regulaminy

STATUT

Uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w dniu 25.06.2017 r., zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, obowiązujący od 06.10.2017 r.

Statut PTI - wersja zgłoszona do KRS

Statut PTI - wersja przeszukiwalna

STRATEGIA

Strategia funkcjonowania Polskiego Towarzystwa Informatycznego w latach 2015-2020

uchwalona przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w dniu 21 marca 2015 r.

ZASADY BUDŻETOWANIA I POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

ZASADY BUDŻETOWANIA PTI, zatwierdzone na posiedzeniu Zarządu Głównego PTI w dniu 28 października 2017 r.

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PTI, zatwierdzona podczas głosowania elektronicznego 16.03.2018 r.

REGULAMINY

Regulaminy komisji i sekcji zatwierdzone przez Zarząd Główny PTI:

==========

STATUT PTI uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w dniu 21.03.2015 r., zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, obowiązujący od 16.06.2015 r.

STATUT PTI uchwalony przez XI Zjazd Delegatów PTI w dniu 14 czerwca 2014 r., zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, obowiązujący od 10 października 2014 r.

STATUT PTI uchwalony przez X Zjazd Delegatów PTI w dniach 28-29 maja 2011 r., zarejestrowany przez Krajowy Rejestr Sądowy, obowiązujący od 9 września 2011 r.