Aktualności

Składki członkowskie

Składki członkowskie na rok 2019

Składka dla członków zwyczajnych na rok 2019 wynosi 80 złotych. Termin zapłaty składki upływa 31 marca 2019. Składka dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów wynosi 20 złotych.

Wysokość wpisowego to 20 zł dla wszystkich. Osoby przyjęte do PTI po 31 marca 2019 r., powinny opłacić składki członkowskie do końca tego roku.

Składki należy wpłacać na konta jednostek macierzystych, czyli Oddziałów PTI.

Członkowie kół PTI działających w strukturach oddziałów regulują sprawy składek w swoich oddziałach macierzystych.

Jeśli wpłaty dokonuje podmiot trzeci (np. zakład pracy), trzeba w tytule wpłaty podać, kogo dotyczy.

Poniżej zamieszczamy dane do przelewu elektronicznego dla poszczególnych oddziałów oraz formularze przelewu tradycyjnego (na wszelki wypadek).

Stan wpłat składek można sprawdzić w Biurze Zarządu Głównego PTI - telefonicznie 022 838 47 05, 022 636 89 87 lub e-mailem: pti@pti.org.pl .

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.