Aktualności

XV edycja Nagrody im. Witolda Lipskiego

Rada Nagrody ogłosiła rozpoczęcie XV edycji konkurs o Nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich informatyków. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata będzie udokumentowany publikacjami dorobek naukowy. Zgłoszenia należy nadsyłać do 13 kwietnia br., poprzez formularz dostępny na stronie: http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl/ (wraz z załącznikami).

O nagrodę mogą ubiegać się osoby, które dnia 31 grudnia 2018 roku nie przekroczyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych) i w dniu 31 marca 2019 roku spełniają jeden z następujących warunków:

W XV edycji wysokość nagrody wynosi 12 tys. zł. Sponsorem instytucjonalnym jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Wszelkie pytania można kierować pod adres nagroda@mimuw.edu.pl.