Kryteria kwalifikacji członków Rady

Formalne kryteria kwalifikacji członków Sektorowej Rady (SR)

Członek SR musi spełniać następujace kryteria formalne:

1) być reprezentantem jednej z grup interesu tworzących SR,

2) zaakceptować cele i zasady działania SR, w szczególności zawartych w: Umowie o współpracy, Regulaminie SR, Uchwałach SR,

3) złożyć deklarację przystąpienia do SR,

4) wskazać osobę będącą jego przedstawicielem wraz ze wskazaniem zastępcy.

Merytoryczne kryteria kwalifikacji członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji IT:

Członek SR musi spełniać następujące kryteria merytoryczne (aby zostać członkiem Rady należy spełniać co najmniej 2 z 5 następujących kryteriów):

1) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze edukacyjnym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

2) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze badawczym prowadzonych w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

3) co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu innych działań w ramach i/lub na rzecz sektora IT,

4) doświadczenie związane z opiniowaniem, tworzeniem lub współtworzeniem programów edukacyjnych dot. sektora IT,

5) uczestnictwo w pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji lub Sektorową Ramą Kwalifikacji dla sektora IT,

6) prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze w okresie 2 lat od daty zadeklarowania przystąpienia do Rady.