Aktualności

Współpraca międzynarodowa

CEPIS (Council of European Professional Informatics Societies – Stowarzyszenie Europejskich Towarzystw Informatycznych) jest organizacją non-profit zrzeszającą krajowe i regionalne profesjonalne stowarzyszenia informatyków. Celem CEPIS jest rozwój i promocja wysokich standardów zawodowych informatyków w aspekcie rozwoju ekonomicznego i społecznego.

ECDL Foundation - niezależna fundacja powołana do życia przez CEPIS - reguluje i nadzoruje struktury i procesy przyznawania świadectw ECDL. ECDL Foundation stworzyła jednolite kryteria sprawdzania i oceniania poziomu wiedzy komputerowej i praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem.

Na licencji CEPIS Polskie Towarzystwo Informatyczne prowadzi intensywne prace związane z certyfikowaniem zawodu informatyka ramach certyfikatu EUCIP.

Polskie Towarzystwo Informatyczne jest członkiem stowarzyszenia IT Star – regionalnej pozarządowej organizacji zrzeszającej profesjonalistów IT, obejmującej swym działaniem Europę Środkowo-Wschodnią i Południową.

FB