Aktualności

Członkowie Honorowi

1. Członkostwo honorowe na wniosek Zarządu Głównego PTI nadaje Zjazd Delegatów PTI osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju informatyki lub Towarzystwa.
2. Członkiem honorowym może być osoba nie mająca obywatelstwa polskiego.
3. Członkom honorowym przysługują wszystkie prawa członków zwyczajnych.
4. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.
5. Członkostwa honorowego pozbawia Zjazd Delegatów PTI na wniosek Zarządu Głównego PTI.

Polskie Towarzystwo Informatyczne chlubi się obecnością w swoim składzie kilkunastu Członków Honorowych:

prof. Andrzej Jacek Blikle

dr Jarosław Deminet

Paweł Gizbert-Studnicki
(1946 - 2007)

dr inż. Marek Hołyński

dr inż. Wacław Iszkowski

Stanisław Jaskólski

prof. Jan Madey

dr Marek Maniecki

prof. Zygmunt Mazur

Alicja Myszor

prof. Marian Noga

Jerzy Nowak

Wiesław Paluszyński

prof. Zdzisław Szyjewski

prof. Ryszard Tadeusiewicz

dr Janusz Trawka

prof. Władysław Marek Turski

prof. Jan Węglarz

dr Marek Valenta