Aktualności

Deklaracja członkowska

Deklaracja członkowska dostępna jest do pobrania pod tym linkiem.

Do wypełnionej i podpisanej deklaracji koniecznie muszą być dołączone opinie członków wprowadzających.

Sprawa przyjęcia do Towarzystwa będzie mogła być rozważona dopiero po wpłynięciu obu opinii.

Opinie mogą być przesłane w formie papierowej lub elektronicznej.