Aktualności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych jest w Polskim Towarzystwie Informatycznym (dalej PTI) traktowana bardzo poważnie. Niniejsza polityka określa podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych, a także przedstawia informacje na temat praw osób fizycznych. Wykorzystujemy podane dane osobowe w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu każdorazowo wskazanym w momencie ich przekazania PTI.

PTI zależy na ochronie i poszanowaniu Państwa prywatności, dlatego naszym najważniejszym priorytetem jest zachowanie poufności wszelkich danych osobowych, które zostały nam przekazane. Jako odwiedzający lub korzystający z witryn internetowych PTI mają Państwo prawo do poznania i zrozumienia naszych praktyk dotyczących prywatności informacji, zanim przekażą nam Państwo jakiekolwiek dane osobowe.

Art. 1
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. PTI jako Administrator Państwa danych osobowych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed dostępem osób nieuprawnionych. PTI zapewnia wszystkim użytkownikom strony realizację uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego lub wysłanie maili na adresy zamieszczone na witrynach PTI.

3. Państwa dane przetwarzane są jedynie dla celów kontaktowych.

4. Państwa dane jakie przetwarza PTI dla celów kontaktowych to imię, nazwisko, adres email, telefon.

5. Podanie Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie uniemożliwi skontaktowanie się z PTI.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu zrealizowania celu jakim jest kontakt.

7. PTI może przekazać niektóre Państwa dane następującym kategoriom odbiorców dostawcom usług IT obsługującym systemy informatyczne PTI, Pracownikom PTI.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych.

9. Mają Państwo prawo żądać od PTI dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Art. 2
DANE OSOBOWE POBIERANE AUTOMATYCZNIE

Niektóre dane zbierane są automatycznie, w sposób pasywny, gdy korzystają Państwo z witryn internetowych PTI. Informacje te powiązane są z urządzeniem, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do witryn PTI, i obejmują adres IP, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki, przekierowania URL, dane dotyczące godzin dostępu i lokalizacji geograficznej.

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. PTI wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw PTI, próby włamania lub innego działania na jego szkodę.

Art. 3
DANE OSOBOWE POBIERANE AUTOMATYCZNIE - COOKIES

Niektóre obszary Serwisów internetowych PTI mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Członek może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies).

Art. 4
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Z Administratorem można skontaktować się poprzez:

· Korespondencję kierowaną na adres: Polskie Towarzystwo Informatyczne, ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa.

· Powołanego przez PTI inspektora ochrony danych pisząc na adres: abi@pti.org.pl lub iod@pti.org.pl.