Aktualności

PTI instytucją certyfikującą kwalifikację CUK-pp

Polskie Towarzystwo informatyczne otrzymało uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji „Certyfikat Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy” (CUK-pp), wpisanej do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji. Minister Cyfryzacji Marek Zagórski z dniem 13 grudnia 2018 nadał PTI te uprawnienia na podstawie ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (por. pismo poniżej).

Szczególnym przypadkiem CUK-pp jest kwalifikacja ECDL BASE, nadawana przez PTI od 2013 r. Posiadacze certyfikatów ECDL BASE będą mogli więc wystąpić o wydanie im także Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – poziom podstawowy.

za: https://ecdl.pl/lista-aktualnosci/pti-otrzymalo-uprawnienia-do-certyfikowania-kwalifikacji-certyfikat-umiejetnosci-komputerowych-poziom-podstawowy/