Aktualności

Struktura organizacyjna

Zjazd Delegatów PTI

Zgodnie ze Statutem Towarzystwa najwyższą władzą jest Zjazd Delegatów PTI, który m.in. wybiera władze naczelne PTI.

Władze naczelne PTI

W skład władz naczelnych wchodzą:

  • Prezes PTI

Rada Naukowa PTI

Za działalność naukową Towarzystwa odpowiada Rada Naukowa PTI.

Oddziały PTI

Działalność w regionie koordynują Zarządy Oddziałów.

Sekcje PTI

Członkowie PTI działają także w sekcjach tematycznych.