Aktualności

Oddział Mazowiecki

Zarząd

Marcin Paprzycki – prezes
Tomasz Kulisiewicz – wiceprezes
Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz – skarbnik
Andrzej Dyżewski – sekretarz
Anna Andraszek – członek Zarządu
Jarosław Deminet – członek Zarządu
Małgorzata Kalinowska-Iszkowska – członek Zarządu
Kamil Sitarski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Paweł Sawicki - przewodniczący
Teresa Hulanicka-Michalak
Ewa Mizerska

Sąd Koleżeński

Zbigniew Kaliszyk - przewodniczący
Andrzej Król
Wiesław Paluszyński

Adres do korespondencji i kontaktu:
Biuro Zarządu Głównego PTI
ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa

Adres rejestracyjny i do faktur:
ul. Solec 38 lok. 103
00-394 Warszawa
NIP 522-000-20-38

Numer konta
03 1090 1056 0000 0001 1121 2237
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa

tel/fax 22 838 47 05

http://www.mazowsze.pti.org.pl

Facebook: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_177021745679984