Sekcja Historyczna

Sekcja Historyczna PTI powstała 5 sierpnia 2010 r.

Cele działalności

Celem Sekcji jest tworzenie warunków współpracy dla swoich członków, w celu wymiany doświadczeń i informacji sprzyjającej zachowaniu wiedzy i efektów działań informatyki polskiej w minionych latach.

Formy działalności

Zarząd Sekcji:

Jerzy S. Nowak

- Przewodniczący

Stanisław Jaskólski

- Wiceprzewodniczący

 

Agnieszka Boboli

- Sekretarz

 

Strona internetowa Sekcji:

www.historiainformatyki.pl

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji Historycznej PTI

Sprawozdanie z działalności Sekcji:

Sprawozdanie Sekcji Historycznej za 2015 r.

Sprawozdanie Sekcji Historycznej za 2014 r.