Aktualności

Oddział Lubelski

Zarząd

Marek Miłosz - prezes Zarządu
Mariusz Haleniuk - wiceprezes, skarbnik
Elżbieta Miłosz - członek Zarządu
Wojciech Kulik - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Mariusz Dzieńkowski - przewodniczący
Dariusz Głuchowski
Renata Skrzypa

Sąd Koleżeński

Bogdan Wit - przewodniczący
Grzegorz Michałowski
Piotr Ziń

Siedziba

Politechnika Lubelska, Katedra Informatyki
ul. Nadbystrzycka 36a, 20-618 Lublin

www: http://pti.cs.pollub.pl/

e-mail:

Numer konta:
BZ WBK 4/O Warszawa
48 1090 1056 0000 0001 1121 2203