Sekcja Bezpieczeństwa Informacji

Sekcję powołano uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 102/IX/07 z dnia 2.06.2007 r.

Zarząd Sekcji:

Andrzej Niemiec

- Przewodniczący

Bolesław Szomański

- Wiceprzewodniczący

 

Jacek Gruber

- Wiceprzewodniczący

 

Janusz Żmudziński

- Sekretarz

 

Adrian Kapczyński

Regulamin sekcji:

Regulamin Sekcji Bezpieczeństwa Informacji

Media społecznościowe Sekcji:

https://www.facebook.com/SekcjaBezpieczenstwaPTI