Aktualności

Oddział Górnośląski

Zarząd

Sławomir Smugowski - prezes
Adrian Kapczyński - wiceprezes ds. współpracy z otoczeniem akademickim i społecznym; skarbnik
Mariusz Tomaka - wiceprezes ds. współpracy z otoczeniem gospodarczym i współpracy międzynarodowej
Marcin Zając - sekretarz
Wiesław Grządziel - członek Zarządu
Dariusz Kowal - członek Zarządu
Jarosław Żabówka - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Arkadiusz Banasik - przewodniczący
Robert Barski
Krzysztof Orzechowski

Sąd Koleżeński

Ewa Szymala - przewodnicząca
Wojciech Głazek
Paweł Świąder

Siedziba Oddziału

POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE
Oddział Górnośląski
ul. Ligocka 103 bud. 3
40-568 Katowice
tel. kom. 504646634 (Sławomir Smugowski)
www: http://www.pti.katowice.pl

e-mail:

Numer konta:
03 1090 1056 0000 0001 1121 2140
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa