Aktualności

Misja PTI

PTI jest opiniotwórczym stowarzyszeniem informatyków, skoncentrowanym na rozwoju informatyki, zawodu informatyka oraz społeczeństwa informacyjnego.

Za definicję społeczeństwa informacyjnego, w spójności ze Strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, przyjęto następując określenie: społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym przetwarzanie informacji z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych stanowi znaczącą wartość ekonomiczną, społeczną i kulturową.

Umieszczenie tego określenia w misji Polskiego Towarzystwa Informatycznego jest wyrażeniem gotowości współpracy w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, który wymaga harmonijnej współpracy sektora publicznego, prywatnego, ośrodków naukowo-badawczych oraz organizacji pozarządowych.

O celach i formach działalności oraz o strategii PTI można przeczytać korzystając z menu znajdującego się po lewej stronie. Tam też opisano współpracę międzynarodową oraz organizacje partnerskie.