Sekcja Analizy Danych

Sekcję powołano uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 056/XII/15 z dnia 27.06.2015 r.

Zarząd Sekcji:

Robert Milewski

- Przewodniczący

 

Zenon Sosnowski

   

Dorota Jankowska

   

Wiesław Półjanowicz

   

Tomasz Łukaszuk

   

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji Analizy Danych