Aktualności

Oddział Małopolski

Zarząd

Marian Bubak – prezes
Beata Chodacka wiceprezes
Marek Valenta – wiceprezes, skarbnik
Piotr Nowakowski – sekretarz
Grzegorz Jasiński – członek Zarządu
Jerzy Jaworowski – członek Zarządu
Marzena Krzysztoń – członek Zarządu
Piotr Nawrocki – członek Zarządu
Anna Stolińska – członek Zarządu
Bernardeta Wójtowicz – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Marek Kisiel-Dorohinickiprzewodniczący
Marek Gajęcki sekretarz
Jacek Niwicki członek Komisji

Sąd Koleżeński

Tadeusz Syryjczyk – przewodniczący
Grzegorz Dobrowolski – wiceprzewodniczący
Małgorzata Żabińska-Rakoczy – sekretarz

Siedziba

Polskie Towarzystwo Informatyczne
ODDZIAŁ MAŁOPOLSKI
Akademia Górniczo-Hutnicza Katedra Informatyki, ul. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
http://pti.krakow.pl

e-mail:

KONTO BANKOWE
52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa

NIP: 522-000-20-38
REGON: 001236905