Sekcja Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji

Sekcja została powołana we wrześniu 2000 r.

Zarząd Sekcji:

Agnieszka Szewczyk

- Przewodnicząca

Krystyna Polańska

Zbigniew Stempnakowski

Strona internetowa Sekcji:

http://iiwz.univ.szczecin.pl/ksi/sekcja.htm

Sprawozdania z działalności Sekcji:

Sprawozdanie Sekcji Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji za 2015 r.