Sekcja Terminologiczna

Sekcja Terminologiczna została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 180/X/11 z dnia 02 kwietnia 2011 r.

Cele:

Celem działania sekcji jest promowanie poprawności polskiego słownictwa informatycznego. Zamierzeniem jest formułowanie wniosków kierowanych do profesjonalistów oraz gremiów opiniotwórczych i zajmujących się opracowywaniem standardów.

Środki działania:

Lista dyskusyjna Sekcji:

dostępna w sposób bierny bez potrzeby logowania

http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti

dla chcących zapisać się: wystarczy wysłać pusty mejl pod adres:

Grupa otwarta PTI - Polskie Słownictwo Informatyczne, w portalu FB:

https://www.facebook.com/groups/PTI2PSI/

Zarząd Sekcji:

Andrzej Dyżewski

- Przewodniczący

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji Terminologicznej PTI

Sprawozdania z działalności Sekcji

Sprawozdanie Sekcji Terminologicznej za 2015 r.