Sekcja Edukacji Informatycznej


Zarząd Sekcji:

Anna Beata Kwiatkowska

- Przewodnicząca

 

tel. 602184813

Hanna Mazur

- Wiceprzewodnicząca Sekcji, reprezentowanie wszystkich interesów Sekcji w zastępstwie Przewodniczącej

 

Tomasz Klasa

- Sekretarz Sekcji, dokumentacja Sekcji, sprawy oficjalnych komunikatów, czuwanie nad stroną Sekcji

 

tel. 608481735

Dariusz Stachecki

- Prowadzenie spraw związanych z projektem Cyfrowa Szkoła

   

Piotr Bała

- Prowadzenie sprawy związane z KRK, opiniowanie dokumentów i kontakt uniwersytet-szkoły-biznes

   

Wojciech Kulik

- Prowadzenie spraw związanych z edukacją w kontekście ECDL

   

Elżbieta Bowdur

- Organizatorka Zespołu ds. Edukacji Informatycznej w szkołach podstawowych

   

Piotr Kolniak

- Organizator Zespołu ds. kształcenia zawodowego informatyków

   

Alicja Pituła

- Organizatorka Zespołu ds. e-learningu

   

Anna Michalczyk

- Organizatorka Zespołu ds. przygotowania informatycznego nauczycieli przedmiotów informatycznych

   

Zdzisław Babicz

- Organizator Zespołu ds. przygotowania wszystkich nauczycieli w zakresie stosowania nowoczesnej technologii

   

Strona internetowa Sekcji:

http://pti-edu.pti.org.pl

Lista dyskusyjna Sekcji:


Regulamin

Regulamin Sekcji ds. Edukacji Informatycznej

Sprawozdania z działalności Sekcji:

Sprawozdanie sekcji Edukacji Informatycznej za 2014 r.