Aktualności

Oddział Pomorski

Zarząd

Tadeusz Kifner - prezes
Andrzej Majewski - wiceprezes, skarbnik
Piotr Falc - wiceprezes

Komisja Rewizyjna

Piotr Szukiewicz - przewodniczący
Grzegorz Cysewski
Paweł Jastrzębski

Sąd Koleżeński

Wojciech Kiedrowski - przewodniczący
Lidia Rutkowska
Przemysław Jatkiewicz

Siedziba

Narutowicza 11/12, gmach B, pok. 609
80-233 Gdańsk
tel. 058 300 45 40
www: http://www.pti.gda.pl

e-mail:

Numer konta:
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa
44 1090 1056 0000 0001 1121 2178