Sekcja Przyszłości IT

Sekcja Przyszłości IT została powołana decyzją Zarządu Głównego PTI nr 029/XI/11 z dnia 24.09.2011.

Zarząd Sekcji:

Adrian Kapczyński

- Przewodniczący

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji Przyszłości IT

Sprawozdania z działalności Sekcji:

Sprawozdanie Sekcji Przyszłości IT za 2015 r.

Sprawozdanie Sekcji Przyszłości IT za 2014 r.