Sekcja Informatyków Administracji Publicznej

Sekcja Informatyków w Administracji Publicznej została powołana uchwałą Zarządu Głównego PTI nr 131/XII/17 z dnia 04 marca 2017 r.

Cele:

Środki działania:

Strona internetowa Sekcji:

https://siap.pti.org.pl/

Zarząd:

Adam Mizerski

- Przewodniczący

Jacek Orłowski

- Wiceprzewodniczący

 

Tomasz Grzywna

- Sekretarz

 


Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji Informatyków Administracji Publicznej