Aktualności

Oddział Dolnośląski

Zarząd

Lech Madeyski - prezes Zarządu
Zbigniew Huzar - wiceprezes
Zygmunt Mazur - wiceprezes
Hanna Mazur - sekretarz
Helena Dudycz - członek Zarządu
Andrzej Niemiec - członek Zarządu
Janusz Żmudziński - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Urszula Staszak - przewodnicząca
Paweł Klimczyk
Krzysztof Ziemba

Sąd Koleżeński

Iwona Dubielewicz - przewodnicząca
Maciej Kamiński,
Ewa Szpunar-Huk

Siedziba

ul. Tczewska 14, 51-429 Wrocław
tel. 0502 77 28 75
www: http://www.pti.wroc.pl

e-mail:

Numer konta:
88 1090 1056 0000 0001 1134 3209
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa