Zjazd Delegatów PTI

Zjazd Delegatów może być:

  • zwyczajny lub
  • nadzwyczajny.

Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI

Zwyczajny Zjazd Delegatów PTI zwoływany jest co trzy lata w celu wyboru władz naczelnych Towarzystwa. XII Zjazd Zwyczajny PTI odbył się 24-25 czerwca 2017 - wszelkie informacje można znaleźć na wiki zjazdowej.

Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI

Zjazd Nadzwyczajny może być zwołany na wniosek:

  • Zarządu Głównego (zwłaszcza w przypadku: wygaśnięcia mandatu Prezesa, wygaśnięcia mandatów co najmniej 1/3 członków ZG, utraty możliwości działania Głównej Komisji Rewizyjne);
  • Głównej Komisji Rewizyjnej;
  • co najmniej 1/3 ogólnej liczby Zarządów Oddziałów;
  • co najmniej 1/5 ogólnej liczby członków PTI.

W 2016 r. zwołany został Zjazd Nadzwyczajny - jego przebieg opisany jest na stronie https://xi-zjazd.pti.org.pl/wiki/Strona_g%C5%82%C3%B3wna