Aktualności

Rada Naukowa

Rada Naukowa PTI kadencji 2017-2020 powołana przez XII Zjazd Delegatów PTI

PRZEWODNICZĄCY - prof. dr hab. Zdzisław Szyjewski (Oddział Zachodniopomorski)

WICEPRZEWODNICZĄCY - dr hab. Zygmunt Mazur, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (Oddział Dolnośląski)

WICEPRZEWODNICZĄCY - prof. dr hab. inż. Cezary Orłowski (Oddział Pomorski)

SEKRETARZ - dr hab. Jakub Swacha, prof. nadzw. Uniwersytety Szczecińskiego (Oddział Zachodniopomorski)

dr hab. Piotr Bała, prof. nadzw. Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (Oddział Kujawsko-Pomorski)

prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk (Oddział Mazowiecki)

dr hab. inż. Marek Kisiel-Dorohinicki (Oddział Małopolski)

dr hab. inż. Lech Madeyski, prof. nadzw. Politechniki Wrocławskiej (Oddział Dolnośląski)

prof. dr hab. inż. Marian Noga (Oddział Małopolski)

dr hab. Zenon Sosnowski, prof. nadzw. Politechniki Białostockiej (Oddział Podlaski)

dr inż. Marian Bubak (Oddział Małopolski)

dr inż. Przemysła Jatkiewicz (Oddział Pomorski)

dr inż. Adrian Kapczyński (Oddział Górnośląski)

dr Tomasz Komorowski (Oddział Zachodniopomorski)

dr inż. Marek Valenta (Oddział Małopolski)

Strona Rady Naukowej PTI: rn.pti.org.pl/