Aktualności

Oddział Łódzki

Zarząd

Robert Banasiak - prezes
Marian Niedźwiedziński - wiceprezes
Beata Ostrowska - wiceprezes
Andrzej Romanowski - wiceprezes
Jacek Nowakowski - skarbnik
Dominik Sankowski - członek Zarządu
Zdzisław Łuczak - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Dominika Lisiak-Felicka - przewodnicząca
Piotr Korbel
Robert Ostrowski

Sąd Koleżeński

Lidia Jackowska-Strumiłło - przewodnicząca
Jacek Kucharski
Krzysztof Lichy

Siedziba

Politechnika Łódzka, Instytut Informatyki Stosowanej
ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
tel. 042 631 27 50
fax 042 631 27 55
www: http://pti.kis.p.lodz.pl

Numer konta:
18 1090 1056 0000 0001 1121 2161
Bank Zachodni WBK SA 4 O/Warszawa