Sekcja Zagrożeń w Cyberprzestrzeni

Sekcja została powołana Uchwałą nr 136/XII/17 w dniu 12.05.2017 r.

Zarząd sekcji

Krzysztof Lorenz

- Przewodniczący

Regulamin sekcji

Regulamin Sekcji Zagrożeń w Cyberprzestrzeni