Aktualności

Oddział Podkarpacki

Zarząd

Marek Bolanowski - prezes Zarządu
Andrzej Paszkiewicz - wiceprezes, skarbnik
Damian Mazur - członek Zarządu
Tadeusz Kwater - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Robert Pękala - przewodniczący
Bogusław Twaróg - sekretarz
Zbigniew Gomółka

Sąd Koleżeński

Galina Setlak - przewodnicząca
Mirosław Mazurek - wiceprzewodniczący
Paweł Dymora

Siedziba

al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 12 99

Numer konta:
BZ WBK 4 O/Warszawa
58 1090 1056 0000 0001 1121 2217
www: http://www.rzeszow.pti.org.pl/

e-mail: