Aktualności

Oddział Kujawsko-Pomorski

Zarząd

Anna Beata Kwiatkowska - prezes
Ewa Ankiewicz-Jasińska - wiceprezes ds. gospodarczych
Piotr Bała - wiceprezes ds. nauki
Jerzy Kowalik - wiceprezes ds. edukacji
Sławomir Kryś - wiceprezes ds. członkowskich
Teresa Piotrowska-Cichocka - sekretarz
Piotr Woronowicz - skarbnik
Piotr Kornacki - członek Zarządu
Wiesława Osińska - członek Zarządu
Andrzej Polewczyński - członek Zarządu
Krzysztof Skowronek - członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Romuald Słupski - przewodniczący
Teresa Kordas - wiceprzewodnicząca
Jacek Kobus

Sąd Koleżeński

Michał Szymczak - przewodniczący
Danuta Zaremba - wiceprzewodnicząca
Anna Zacharek

Siedziba

ul. Chopina 12/18
87-100 Toruń
tel. 0 56 611 34 04
fax. 0 56 611 33 79
www: http://okp.pti.org.pl

e-mail:

lista dyskusyjna:

Numer konta
13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
Bank Zachodni WBK S.A. 4 O/Warszawa