Sekcja eZdrowie-życie bez barier

Sekcja została powołana uchwałą Zarządu Głównego nr 088-XII-16 z dnia 02.04.2016 r.

Zarząd sekcji:

Małgorzata Piątkowska

- Przewodnicząca

Katarzyna Kaczmarek-Majer

- Wiceprzewodnicząca

 

Ryszard Mężyk

- Sekretarz Zarządu

 

Krzysztof Markiewicz

- Członek Zarządu

 

Małgorzata Konecka

- Członek Zarządu

 

Regulamin Sekcji:

Regulamin Sekcji eZdrowie-życie bez barier

Strona www sekcji:

http://www.ezdrowie.pti.org.pl/