Aktualności

2016 - 2020

2016

styczeń 2016

• 12 stycznia – Oddział Kujawsko-Pomorski zorganizował VIII edycję próbnej matury z informatyki.
• 14 stycznia – Oddział Górnośląski partnerem Dnia Otwartego GIODO w Dąbrowie Górniczej.
• 15 stycznia – we Wrocławiu przy okazji ceremonii wręczenia nagród XXXII Konkursu PTI na najlepszą pracę magisterską z informatyki zorganizowano posiedzenie Rady Naukowej PTI.
• 28 stycznia – podczas walnego zgromadzenia członków Koło Rzeszów zostało przekształcone w Oddział Podkarpacki.
• 29 stycznia – Oddział Pomorski zorganizował kolejne spotkanie z cyklu Informatyka od kulis w siedzibie firmy 3CityElectronics, która zajmuje się produkcją telefonów, tabletów i komputerów PC.
• 25-29 stycznia – odbyło się szkolenie z normy służącej do oceny dojrzałości oprogramowania – ISO IEC 15504, realizowane w ramach przyznanego grantu. Kurs przeprowadzono w nowej siedzibie PTI przy ul. Solec 38, pod nadzorem International Assessor Certification Scheme.
• Styczeń – rozpoczęła się przeprowadzka biura Zarządu Głównego z wynajmowanego lokalu przy ul. Puławskiej do nowej siedziby przy ul. Solec.
• Styczeń – Sekcja Historyczna przeprowadziła rozmowy w PCSS Poznań w sprawie uruchomienia Biblioteki Cyfrowej PTI; zespół PCSS uruchomił pod koniec roku rozwiązanie biblioteki cyfrowej w chmurze dostępne pod adresem https://informatyka.locloud.pl/about (lub wpisując „BC PTI” do wyszukiwarki na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych).
• Styczeń-grudzień – Sekcja Historyczna dokonała oceny zgłoszonych propozycji w konkursie na opracowania dotyczące historii polskiej informatyki. Przeprowadzono proces recenzji i koniecznych poprawek autorskich. Dokonano także wyboru firmy wydawniczej (Presscom – Wrocław), zawierając stosowne umowy z planem druku w 2017 r.
• Styczeń – grudzień Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z Fundacją Polskich Niewidomych i Słabowidzących TRAKT (Lider Projektu) oraz Instytutem Maszyn Matematycznych IMM uczestniczyło w realizacji rozpoczętego w 2015 roku projektu „WCAG 2.0 – promocja dobrych praktyk programistycznych” w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, Projekty Tematyczne, Edycja 3, Obszar tematyczny "Przeciwdziałanie wykluczeniu", współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

luty 2016

• 15 lutego – wystartowała VI edycja konkursu „Edukacja z Panem T.I.K.-iem”. Zadaniem uczniów w edycji 2016 było rozwinięcie, w formie krótkiego filmu, myśli „eUmiejętności przepustką do …”.
• 16 lutego – PTI wystosowało do Minister Cyfryzacji Anny Streżyńskiej opinię ws. dokumentu pt. "Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych".
• 23 lutego – Oddział Mazowiecki PTI przygotował Klub Informatyka dotyczący dostępności technologii cyfrowych dla osób niepełnosprawnych.
• 27 lutego – w Lublinie odbyło się walne zgromadzenie, na którym przekształcono Koło w Lublinie w Oddział Lubelski PTI i wybrano nowe władze regionalne.
• 23 lutego – PTI wysłało do Lidera Cyfryzacji w Polsce Włodzimierza Marcińskiego opinię ws. nauczania programowania i listy języków programowania na egzaminie maturalnym.

marzec 2016

• 3 marca – Oddział Górnośląski był partnerem organizacyjnym konferencji MeetIT, która odbyła się w Katowicach.
• 5 marca - Koło PTI w Sandomierzu przekształciło się w Oddział Świętokrzyski.
• 8 marca – PTI wystosowało do Ministerstwa Cyfryzacji opinię ws. założeń strategii cyberbezpieczeństwa dla RP.
• 14 marca – w Krakowie odbyło się spotkanie członkowskie Oddziału Małopolskiego zorganizowane z okazji liczby Π (spotkanie integracyjne, quiz informatyczno-matematyczny).
• 10 marca – w Katowicach miała miejsce pierwsza edycja konferencji "Programowanie*Kariera*Biznes", organizowana przez Oddział Górnośląski PTI.
• 14-20 marca – odbyła się kolejna edycja Dni Otwarte ECDL – cyklicznej, ogólnopolskiej akcji informacyjnej, przeprowadzanej w Centrach Egzaminacyjnych oraz Laboratoriach ECDL.
• 14-20 marca – Oddział Małopolski uczestniczył w akcji edukacyjnej "Tydzień z Internetem", organizowanej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.
• 15 marca – tematem marcowego Klubu Informatyka organizowanego przez Oddział Mazowiecki była cyfrowa archiwistyka i digitalizacja zasobów.
• 14 marca – Oddział Wielkopolski przygotował seminarium pt. „Oprogramowanie Scrum IT”.
• 22 marca – odbyło się kolejne seminarium Oddziału Wielkopolskiego dotyczące metodologii Scrum pt. „Wprowadzanie do zwinnego tworzenia oprogramowania. Agile, Scrum, Kanban, Lean, XP czym to się różni i jak zacząć?”.
• 22 marca 2016 – Oddział Małopolski wspólnie z Oddziałem Górnośląskim zorganizował w ramach Inicjatywy K4 seminarium pt. „Wirtualizacja i chmura obliczeniowa”.
• 24 marca – w Gliwicach Inicjatywa K4 (Oddział Górnośląski, Dolnośląski, Podkarpacki i Małopolski) przygotowała minikonferencję z cyklu "Wirtualizacja i chmura obliczeniowa".
• 31 marca 2016 – w ramach współpracy Oddziału Małopolskiego PTI z organizatorami MeetIT, zorganizowano seminarium, którego tematem przewodnim było pytanie „Ile kosztuje bezpieczeństwo?”.
• Marzec – wychodzi wydanie zbiorcze Biuletynu PTI – nr 3-4/2015 i 1/2016; Oddział Zachodniopomorski PTI przejął całość prac związanych z wydawaniem Biuletynu.

Kwiecień 2016

• 2 kwietnia - uchwałą Zarządu Głównego nr 088-XII-16 powołano Sekcję eZdrowie i życie bez barier.
• 6 kwietnia – PTI wysyłało do Ministerstwa Rozwoju opinię ws. projektu ustawy o usługach zaufania identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw.
• 12 kwietnia – kwietniowy Klub Informatyka Oddziału Mazowieckiego zorganizowano na Wydziale Zarządzania UW. Spotkanie było podzielona na 2 części. Podczas pierwszej przeprowadzono dyskusje panelową, której mottem było „Informatyka wyzwaniem dla przyszłości”. Druga część dotyczyła książki prof. dr hab. Jerzego Kisielnickiego „Zarządzanie i Informatyka”.
• 15 kwietnia – zamknięty został nabór prac na konkurs "grafTIK", w którym uczniowie mieli za zadanie przygotować samodzielną pracę graficzną lub fotograficzną pt. „Technologie IT w naszym życiu”; konkurs zorganizował Oddział Zachodniopomorski.
• 16 kwietnia – Koło PTI w Łomży współorganizowało konferencję "Bezpieczeństwo Danych w Medycynie".
• 19 kwietnia – w Rzeszowie obyła się konferencja Inicjatywy K4 pt. „Wirtualizacja oraz chmura obliczeniowa”; wydarzenie organizował Oddział Podkarpacki PTI i Oddział Górnośląski PTI, wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, firmą net-o-logy Sp z o.o. oraz ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o.
• 21 kwietnia – Koło PTI w Łomży zorganizowało II Podlaską Konferencję Informatyczną; w tej edycji obrady poświęcone były bezpieczeństwu teleinformatycznemu.
• 21 kwietnia – konferencja Inicjatywy K4 "Wirtualizacja oraz chmura obliczeniowa" odbywa się we Wrocławiu; organizatorami był Oddział Górnośląski i Dolnośląski.
• 21 kwietnia – w Oddziale Pomorskim odbyło się Spotkanie Wiosenne Członków.
• Kwiecień - ukazał się III tom z serii wydawniczej Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI. Jest to pozycja autorstwa rzeczoznawcy PTI Kol. Przemysława Jatkiewicza pt.: „Wdrożenie wybranych wymagań dotyczących systemów informatycznych oraz Krajowych Ram Interoperacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego”.
• Kwiecień – Sekcja Historyczna PTI uzyskała zgodę Dyrekcji Archiwum Akt Nowych na publikowanie materiałów pozyskanych w drodze kwerend w Archiwum. Większość materiałów pochodzi z następujących zespołów archiwalnych: Zjednoczenie Przemysłu Automatyki i Aparatów Pomiarowych MERA, Komitet Nauki i Techniki, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Informatyki, Ministerstwo Przemysłu Maszynowego i w mniejszym stopniu innych.
• Kwiecień-październik – Sekcja Historyczna we współpracy z Biblioteką Główną Politechniki Śląskiej przeprowadziła cyfryzację materiałów konferencyjnych INFRA - Szczecin (przekazał Kol. Z. Szyjewski), konferencji Jurata, materiałów archiwalnych WZE Elwro i Zjednoczenia MERA, systemów Wektor i Prokor oraz część opracowań Europejskiego Programu Badawczego Diebolda. Wykonane prace praktycznie zamykają możliwy do cyfryzacji zespół opracowań i publikacji ze względu na wymagania prawa autorskiego.

maj 2016

• 7 maja – PTI oraz Polskie Biuro ECDL zaczyna wdrożenie projektu „Klasa z ECDL”, który usprawnia i uatrakcyjnia naukę informatyki w szkole.
• 12 maja – w siedzibie Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO w Warszawie, odbyło się pierwsze spotkanie członków Sekcji eZdrowie-życie bez barier, na którym m.in. wybrano Zarząd Sekcji.
• 13 maja – w ramach obchodów ŚDSI 2016 członkowie Oddziału Zachodniopomorskiego i Sekcji Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji zorganizowali XIX edycję konferencji Problemy Społeczeństwa Informacyjnego, która odbywa się w ramach Szczecińskich Dni Informatyki InfoTrendy. Konferencji towarzyszył konkurs studencki na prace z obszaru dotyczącego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
• 15 maja – Oddział Górnośląski przygotował drugą edycję konferencji "Programowanie*Kariera*Biznes".
• 17 maja - w 2016 roku, zamiast adresowanego zwykle do uczniów konkursu: T.I.K? TAK!, z okazji 35-lecia PTI przygotowano Ogólnopolski Test Informatyczny, w którym wziąć udział mógł każdy użytkownik internetu. W sumie w trakcie trwania rozgrywek uruchomionych zostało niemal 26,5 tysiąca testów.
• 17 maja – Oddział Mazowiecki zorganizował Klub Informatyka dotyczący prawa transhumanistycznego. Spotkanie było rejestrowane - podobnie, jak inne seminaria z tego cyklu. Materiały wideo umieszczone są na kanale PTI na YouTube’ie.
• 18 maja – w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego odbyła się pierwsza edycja konferencji "Bezpieczeństwo danych w sektorze publicznym", organizowana przez PTI.
• 18 maja - Podczas wojewódzkiej konferencji „Podlaska Platforma Edukacyjna i współczesne trendy e-edukacji” Oddział Podlaski wręczył nowo ustanowioną Nagrodę Edukacyjną OP2TINE (Oddział Podlaski PTI Nagroda Edukacyjna). Celem przyznawania Nagrody jest uhonorowanie osób/instytucji zasłużonych dla rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacji informatyki, promowanie rozwoju edukacji informatycznej i popularyzacja informatyki oraz promocja PTI i Oddziału.
• 19 maja – Polskie Biuro ECDL, PTI i Microsoft przygotowały kolejną konferencję z cyklu Nowoczesne technologie cyfrowe w edukacji.
• 19 maja – Oddział Podkarpacki PTI przygotował razem z Oddziałem SEP Rzeszów konferencję "Światowy Dzień Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego Podkarpacie 2016"; przy okazji konferencji odbyło się spotkanie członków Oddziału Podkarpackiego.
• 24 maja – w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu odbyła się druga konferencja z okazji ŚDSI, zorganizowana przez Oddział Podkarpacki PTI.
• 27-28 maja – Oddział Górnośląski PTI zaprosił wszystkich cżłonków PTI na XXIII Górską Szkołę do Szczyrku.
• Maj - ukazał się IV tom Biblioteczki IR składający się z sześciu rozdziałów przedstawiających tematykę dotyczącą szeroko rozumianego bezpieczeństwa danych, z uwzględnieniem specyfiki działania instytucji publicznych.

czerwiec 2016

• 2 czerwca – odbyła się wyjątkowa edycja Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego; była ona połączona z obchodami 35-lecia Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Podczas Gali Polskie Towarzystwo Informatyczne uhonorowane zostało odznaką Zasłużony dla Mazowsza. Kolejnym odznaczeniem z okazji 35-lecia PTI był medal im. profesora Janusza Groszkowskiego, przyznany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Przed Wilka Galą zaplanowano posiedzenie Rady Naukowej PTI.
• 2 czerwca – ramach współpracy Oddziału Małopolskiego PTI z MeetIT odbyło się drugie w tym roku spotkanie w Krakowie, tym razem poświęcone tematyce „IT w zarządzaniu organizacją”.
• 3 czerwca – 6 czerwca, w Krakowie miało miejsce kolejne spotkanie nt. bezpieczeństwa: „Bezpieczeństwo firm: Małych & Średnich & Dużych”; seminarium od strony merytorycznej przygotowuje ISACA Katowice Chapter, a od strony organizacyjnej – Oddział Małopolski PTI.
• 8 czerwca – ruszył test wiedzy informatycznej dostępny on-line, zorganizowany przez Oddział Małopolski w ramach Małopolskiego Dnia Uczenia się.
• 16 czerwca – Oddział Zachodniopomorski zorganizował spotkanie członków z prelekcjami dot. systemów administracji publicznej województwa zachodniopomorskiego oraz lokalnej działalności certyfikacyjnej.
• 20-23 czerwca – Oddział Lubelski PTI współorganizował XXV Warsztaty Mikrokomputerowe Politechniki Lubelskiej im. dr. Jana Smołki.
• 22 czerwca – Oddział Łódzki przygotował kolejną edycję konferencji iNOTICE w Słoku k. Bełchatowa; równolegle odbyło się seminarium pt. „Przetwarzanie i analiza sygnałów w systemach wizji i sterowania”.
• 22 czerwca – PTI wystosowało do kancelarii Prezydenta RP oraz Marszałka Sejmu opinię ws. ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
• 28 czerwca – przy okazji Górskiej Szkoły PTI w Szczyrku zorganizowano spotkanie Sekcji Przyszłości IT.
• 28-30 czerwca – w Toruniu odbywa się XIII konferencja "Informatyka w Edukacji", której organizatorem jest Oddział Kujawsko-Pomorski PTI.
• 30 czerwca – Oddział Małopolski patronuje i uczestniczy w X Nocy Informatyka – całonocnej imprezie naukowo-rozrywkowo-integracyjnej dla środowiska młodych informatyków; głównym organizatorem był Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie.
• czerwiec – Sekcja Historyczna uruchomiła nowy portal historyczny www.historiainformatyki.pl. Przez cały 2016 r. dostępne tam materiały i artykuły były uzupełniane. Przez pół roku funkcjonowania portal zanotował ok. 29 tys. odsłon przez ok. 3 100 użytkowników.
czerwiec – ukazuje się drugi numer Biuletynu PTI w tym roku kalendarzowym (2/2016)

lipiec 2016

• 2 lipca – w Warszawie odbył się Zjazd Nadzwyczajny PTI. Głosowanie nad proponowanymi zmianami w Statucie Towarzystwa zostało odrzucone. Zjazd przyznał tytuł członka honorowego Stanisławowi Jaskólskiemu, członkowi-założycielowi PTI, działającemu nadal w ramach Oddziału Mazowieckiego.
• 6 lipca 2016 r. – Sekcja eZdrowie-życie bez barier wzięła udział w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Głuchych, na którym przedstawiała planowane działania.
• Lipiec – prof. Janusz Kacprzyk, członek Oddziału Mazowieckiego PTI, otrzymał tytuł Honorary Member of the EUSFLAT Society (European Society for Fuzzy Logic and Technology). Wyróżnienie zostanie wręczone we wrześniu 2017 w Warszawie.

wrzesień 2016

• 2-3 września – Sekcja eZdrowie–życie bez barier była partnerem Polskiego Towarzystwa Telemedycyny i e-Zdrowia w organizacji międzynarodowej konferencji "Telemedycyna i eZdrowie 2016".
• 3 września - Zarząd Główny poparł stanowisko Rady Naukowej PTI w sprawie środków przeznaczanych na badania naukowe dotyczące informatyki. Dokument ten wskazywał, że udział środków Narodowego Centrum Nauki przeznaczanych na badania w zakresie informatyki powinien wynosić co najmniej 4%, tak by odpowiadał przynajmniej średniemu udziałowi informatyki w wydatkach R&D w Polsce.
• 7-10 września – w Hołnach Mejera odbyła się XI Konferencji Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy (TERW). Wydarzenie przygotował Oddział Podlaski i Sekcja Analizy Danych PTI we współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Białostockiej, Katedrą Logiki, Informatyki i Filozofii Nauki Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zakładem Statystyki i Informatyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku; przy okazji konferencji zorganizowano także spotkanie cżłonków Sekcji Analizy Danych.
• 10-11 września – w ośrodku wypoczynkowym Politechniki Białostockiej w Hołnach Mejera, po konferencji TERW, Oddział Podlaski zorganizowano V Podlaskie Spotkanie Członkowskie PTI.
• 11-14 września – kolejna multikonferencja FedCSIS przygotowywana przez Oddział Mazowiecki odbyła się w Gdańsku. Przybyło na nią ponad 300 naukowców z całego świata; spośród 512 zgłoszonych artykułów naukowych zaakceptowanych zostało 130. Na imprezę złożyło się 31 sesji powiązanych w siedem grup tematycznych (AAIA - International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications, CSS - Computer Science & Systems, ECRM - Education, Curricula & Research Methods, iNetSApp - International Conference on Innovative Network Systems and Applications, IT4MBS - Information Technology for Management, Business & Society, JAWS - Joint Agent-oriented Workshops in Synergy, SSD&A - Software Systems Development & Applications). Kontynuowano wydawanie materiałów pokonferencyjnych w serii „Annals of Computer Science and Information Systems”, pod red. Marii Ganzhy, Leszka Maciaszka i Marcina Paprzyckiego.
• 15-16 września – Oddział Mazowiecki współorganizował warsztaty Europejskiej Akcji COST, które odbyły się zaraz po konferencji FedCSIS.
• 15-17 września – we Wrocławiu odbyła się VIII Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO), zorganizowana przez Dolnośląski Oddział PTI przy współudziale Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Katedry Inżynierii Oprogramowania z Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Przy okazji konferencji przygotowano także spotkanie Rady Naukowej PTI.
• 29 września – w Gliwicach odbyło się spotkanie Sekcji Przyszłości IT, w czasie którego dyskutowano na temat przyszłościowych rozwiązań informatycznych dla bankowości.
• 30 września – w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych członkom Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Złotymi Krzyżami Zasługi uhonorowany został Zenon Sosnowski i Marian Niedźwiedziński. Srebrne Krzyże Zasługi przyznano Przemysławowi Jatkiewiczowi, Wojciechowi Kiedrowskiemu, Lechowi Madeyskiemu, Hannie Mazur, Jerzemu S. Nowakowi i Mirosławowi Zajdlowi. Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali: Andrzej Borusiewicz, Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Beata Chodacka, Andrzej Majewski, Andrzej Niemiec i Janusz Żmudziński.
• Wrzesień – Sekcja Terminologiczna założyła w portalu Facebook równoległą grupę "Polskie Słownictwo Informatyczne PTI-PSI", moderowaną przez przewodniczącego Andrzeja Dyżewskiego.
• wrzesień – pod adresem http://irys.wi.pb.edu.pl/sad-pti/ udostępniona została testowa wersja strony internetowej Sekcji Analizy Danych.
• Wrzesień – opublikowany zostaje nr 3/2016 Biuletynu PTI.
• Wrzesień-październik – Sekcja Informatyki w Zarządzaniu wzięła udział w przygotowaniu konferencji Technologie Informacyjne w Zarządzaniu.

październik 2016

• 1-2 październik – w siedzibie PTI w Warszawie Izba Rzeczoznawców zorganizowała spotkanie rzeczoznawców. Zgodnie z ustaleniami z 2015 r. spotkanie zostało podzielone na 2 części – jedna składała się z prezentacji i wykładów, a druga poświęcona była dyskusji wewnętrznej.
• 4 października – Klub Informatyka zorganizowany przez Oddział Mazowiecki PTI poświęcony był zagadnieniom cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.
• 10 października – zamknięto nabór prac na XXXIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki, organizowany przez Oddział Dolnośląski PTI.
• 13 października – na Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego wręczono nagrody w kolejnej edycji Nagrody im. Witolda Lipskiego.
• 14 października – w Sandomierzu odbyło się zebranie członków Oddziału Świętokrzyskiego, poświęcone sprawom bieżącym oraz nowoczesnym technologiom sieciowym.
• 21 października – w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej zorganizowano kolejne seminarium z cyklu Meet.ML, którego Oddział Wielkopolski PTI był współorganizatorem.
• 22 października – uchwałą Zarządy Głównego została rozwiązana Sekcja Komputerów Klasy Mainframe i Sekcja Wspierania Polskiej Wikipedii.
• 24 października – Oddział Wielkopolski PTI przygotował trzecie z kolei spotkanie dotyczące metodologii Scrum pt. „Scrum w praktyce. Jak powstał Neuroon inteligentna maska do snu”.
• 26 października – przy współudziale Oddziału Mazowieckiego PTI, w BUW-ie zorganizowano pierwsze spotkanie drugiej edycji Internet Academy Poland; drugim z inicjatorów wydarzenia była organizacja Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(ICANN).
• 26 października – Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, wspólnie z Oddziałem Podkarpackim PTI, zorganizował konferencję "Forum IT DLA ADMINISTRACJI".
• 27 października – Sekcja eZdrowie-życie bez barier przygotowała spotkanie dotyczące Europejskiej sieci informacji o technologiach rozwiązujących problemy ciężkiej niepełnosprawności i autonomii (EASTIN - European Assistive Technology Information Network).

listopad 2016

• 8 listopada - w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyło się kolejne spotkanie Klubu Informatyka; tym razem miało ono na celu przybliżenie słuchaczom tematyki Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz idei archiwum głębokiego; współorganizatorami wydarzenia byli: Oddział Mazowiecki PTI, Sekcja eZdrowie-życie bez barier oraz IEEE.
• 9-13 listopada – rozegrana zostaje XI edycja Konkursu Informatycznego "Bóbr", przygotowanego przez Odział Kujawsko-Pomorski PTI i Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz firmę Learnetic.
• 16 listopada – odbyło się drugie spotkanie Internet Academy Poland, organizowane przez ITCANN i Odział Mazowiecki PTI; słuchacze mieli okazję posłuchać o wykorzystaniu darknetu oraz o zagrożeniach i wyzwaniach wiążących się z dostępem dzieci i nastolatków do technologii cyfrowych.
• 16 listopada – Oddział Zachodniopomorski współorganizował otwarty wykład, na którym prelegenci z firmy GLobal Logic opowiadali o pracy na stanowisku testera oprogramowania.
• 16-17 listopada - Koło Zielonogórskie PTI było partnerem 1. "Forum Przemysłów Kreatywnych", które odbyło się w Zielonej Górze.
• 18 listopada 2016 r. – reprezentanci Sekcji eZdrowie-życie bez barier uczestniczyli w spotkaniu Zespołu ds. Osób Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i zostali włączeni do prac Zespołu.
• 22 listopada – w warszawskiej siedzibie PTI zorganizowano kolejne spotkanie Sekcji eZdrowie-życie bez barier; tym razem dotyczyło ono wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspomagania działań związanych z ochroną zdrowia.
• 23 listopada – w BUW-ie zorganizowano trzecie spotkanie drugiej edycji Internet Academy Poland; za przygotowanie wydarzenia odpowiadał ITCANN i Oddział Mazowiecki PTI.
• 30 listopada-1 grudnia – na Uniwersytecie Szczecińskim odbyły się dwie konferencje przygotowane przez Oddział Zachodniopomorski PTI oraz Sekcję Informatyki w Zarządzaniu: II edycja "Informatyki w Zarządzaniu" (IwZ) oraz "II edycja konferencji Computational Methods in Experimental Economics" (CMEE); współorganizatorami byli: Instytutem Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytet Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
• 30 listopada – w Szczecinie przy okazji odbywającej się tam konferencji Informatyka w Zarządzaniu zorganizowano posiedzenie Rady Naukowej PTI.
• listopad/grudzień – uruchomienie nowej strony internetowej Koła Łomża http://pti.lomza.pl/.

grudzień 2016

• 6 grudnia – Oddział Mazowiecki zorganizował ostatni w tym roku kalendarzowym Klub Informatyka, połączony ze spotkaniem wigilijnym; podczas części merytorycznej uczestnicy mogli poznać dorobek prof. Zdzisława Pawlaka, twórcy teorii zbiorach przybliżonych.
• 6 grudnia – odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Małopolskiej Inicjatywy Cyfrowej Edukacji, której członkiem jest Oddział Małopolski PTI
• 7 grudnia – ostatnie, przedświąteczne spotkanie drugiej edycji Internet Academy Poland dotyczyło decyzji zakupowych klientów sklepów internetowych oraz kontrowersyjnej redystrybucji aplikacji w formie cyfrowej; seminarium przygotował Oddział Mazowiecki PTI oraz Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
• 9 grudnia 2016 r. – reprezentanci Sekcji eZdrowie-życie bez barier uczestniczyli w VI spotkaniu Grupy ds. dostępności zasobów internetowych Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC). Sekcja dołączyła do Grupy ds. dostępności zasobów internetowych SPRUC.
• 13-14 grudnia - Oddział Rzeszowski PTI, wspólnie z Hicron Enterprise Software House, zorganizował na uczelniach rzeszowskich spotkania Kariera inaczej: a może Web Enterprise.
• 14 grudnia 2016 – odbyło się seminarium pt. Czy można tworzyć bezpieczne oprogramowanie? Tak, z ISO/IEC15504 (SPICE). Merytorycznie spotkanie przygotowała ISACA Katowice, organizacyjnie – Oddział Małopolski PTI, we współpracy z Izbą Rzeczoznawców PTI i Oddziałem Mazowieckim PTI.
• 14 grudnia - Oddział Małopolski uruchomił noworoczny konkurs programowania "Rysowanie przez losowanie", przeznaczonego dla młodzieży szkolnej.
• 15 grudnia 2016 r. w warszawskiej siedzibie PTI odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT; projekt prowadzi Polskie Towarzystwo Informatyczne wraz z partnerem - Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Zadaniem Rady jest dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy sektora IT.
• 18 grudnia – Zarząd Główny zatwierdza uchwałą stanowisko PTI sprzeciwiające się patentowaniu oprogramowania.
• 20 grudnia – prezes Oddziału Mazowieckiego Marcin Paprzycki został odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej.
• 31 grudnia – Oddział Górnośląski rozpoczął Inicjatywę 107; członkowie mogli wybrać spośród 107 projektów te, które Oddział zrealizuje w roku 2017.