Aktualności

2006 - 2010

2006

• Oddział Mazowiecki:
- w ramach Warszawskiego Klubu Informatyka odbyło się dziewięć spotkań m. in. na temat portali korporacyjnych, grantów unijnych, estymacji projektów i migrowania treści telewizyjnych do Internetu.
- zorganizował spotkania ze studentami pod nazwą Kariery w informatyce, na których przedstawiciele firm informatycznych zaprezentowali swoje firmy i możliwości zatrudnienia.
- partycypował w Konwencie Informatyków Mazowsza oraz w konferencjach Project Management Days, Społeczne Aspekty Internetu i Intranetowe Portale Korporacyjne 2006.
• powołano Oddział Kujawsko-Pomorski PTI
• powołano Oddział Łódzki PTI
• Oddział Dolnośląski zorganizował XXIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu PTI na Najlepsze Prace Magisterskie z Informatyki.
• Oddział Kujawsko-Pomorski współorganizował Międzynarodowy Internetowy Konkurs Informatyczny dla Uczniów Szkół Ponadpodstawowych dotyczący algorytmów w językach Pascal i C++.

styczeń 2006

• Członkowie Oddziału Wielkopolskiego z Gorzowa Wielkopolskiego zorganizowali I Gorzowskie Dni Informatyki,

luty 2006

• w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się III Konferencja Informatyka w Edukacji

maj 2006

• Koło w Lublinie współorganizowało IX Konferencję „Informatyk Zakładowy” i X Lubelskie Akademickie Forum Informatyczne, które odbyły się w Kazimierzu Dolnym

kwiecień 2006

• Polskie Biuro ECDL było gospodarzem i organizatorem II ECDL Eastern Europe Committee Meeting, które odbyło się w Warszawie
• W wyniku rozmów z MSWiA, reprezentowanym przez min. Grzegorza Bliźniuka, wiceprezes kol. Zdzisław Szyjewski podjął się w imieniu PTI przygotowania systemu certyfikowania umiejętności zawodowych informatyków w Polsce.

czerwiec 2006

• w Szczyrku odbyła się XVIII Górska Szkoła PTI
• Oddział Zachodniopomorski zorganizował w czerwcu w Międzyzdrojach IX Konferencję „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji” i we wrześniu w Świnoujściu I Sejmik Młodych Informatyków.

wrzesień 2006

• w Poznaniu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI oraz Uroczysta Konferencja z okazji 25-lecia Towarzystwa
• w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyła się konferencja Towarzystwa dla administracji publicznej pt. Jak budować sprawne i nowoczesne Państwo w oparciu o standardy Unii Europejskiej.
• Zarząd Główny zaopiniował kilka aktów prawnych dla władz państwowych, m. in.: projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007–2013, projekt Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych studiów stacjonarnych oraz stacjonarnych studiów doktoranckich w poszczególnych dziedzinach nauki.
• Oddział Zachodniopomorski zorganizował w Świnoujściu I Sejmik Młodych Informatyków.

październik 2006

• Razem z Politechniką Warszawską Oddział Mazowiecki zorganizował VIII Krajową Konferencję Inżynierii Oprogramowania,
• W Oddziale Pomorskim odbył się cykl wykładów otwartych pod nazwą Praktyczne Zastosowania Technologii Informatycznych. Cykl ten powstał we współpracy z Zakładem Zarządzania Technologiami Informatycznymi na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.
• Polskie Towarzystwo Informatyczne było jedynym instytucjonalnym sponsorem II edycji Konkursu im. Witolda Lipskiego dla Młodych Naukowców w Zakresie Informatyki
• odbyła się konferencja pt. "Jak budować sprawne i nowoczesne państwo w oparciu o standardy Unii Europejskiej” zorganizowana przez PTI dla administracji publicznej

grudzień 2006

• Oddział Wielkopolski zorganizował IV Otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym,

listopad 2006

• w Wiśle odbyły się XXII Jesienne Spotkania Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz
• międzynarodowa konferencja First International Multiconference on Computer Science and Information Technology

grudzień 2006

• 31 grudnia 2006 roku Towarzystwo liczyło 1352 członków
• struktura PTI AD2006:
o oddziały: Dolnośląski (Wrocław), Górnośląski (Katowice), Kujawsko-Pomorski (Toruń), Łódzki, Małopolski (Kraków), Mazowiecki (Warszawa), Pomorski (Gdańsk),Wielkopolski (Poznań)
o koła: Beskidzkie (Bielsko-Biała), w Ciechanowie, Jurajskie (Częstochowa), w Koszalinie, w Lublinie, w Rzeszowie, w Sandomierzu, Ziemi Gorzowskiej
o Sekcje: Baz Danych, Egzaminatorów ECDL, e-Learningu, Gospodarki Elektronicznej, Informatyki Stosowanej w Zarządzaniu, Inżynierii Oprogramowania, Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji, Progress, Studencka, Transferu Technologii

2007

październik 2007

• w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej odbyły się XII Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym (AMPPZ). Organizatorami zawodów były Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Oddział Wielkopolski PTI.
• odbyła się IX Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2007, oraz 2nd IFIP Central and East European Conference on Software Engineering Techniques CEE-SET’2007 (będąca efektem rozwoju KKIO i rozszerzenia jej zasięgu na kraje sąsiednie), zorganizowane przez Oddział Wielkopolski PTI.
• w Wiśle odbyły się 23. Jesienne Spotkania PTI
• równolegle z JS PTI odbyła się w Wiśle II konferencja IMCSIT

2008

maj 2008

• Odbył się IX Zjazd PTI
Wybrano nowe władze:
Prezes: Marek Hołyński
Sekretarz Generalny: Radosław Bursztynowski / Małgorzata Kalinowska-Iszkowska / Mirosław Abramowicz
Zarząd Główny: Anna Andraszek, Beata Chodacka, Jarosław Deminet, Janusz Dorożyński, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Wojciech Kiedrowski, Anna Beata Kwiatkowska, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Wojciech Olejniczak, Wiesław Paluszyński, Marcin Paprzycki, Zdzisław Szyjewski, Janusz Trawka, Marek Ujejski,

wrzesień 2008

• Polskie Towarzystwo Informatyczne sformułowało swoje uwagi dotyczące pożądanego kształtu zasad wdrażania w Polsce dyrektywy UE „O audiowizualnych usługach medialnych”.
• Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) przekazało na ręce Głównego Geodety Kraju opinię o projekcie ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.
• Podczas XIV Forum Teleinformatyki w Legionowie została zaprezentowana wykonana przez PTI ekspertyza nt.: „Realizacja projektów informatycznych przez administrację publiczną na podstawie doświadczeń wynikających z wdrażania działania 1.5 SPO WKP” . Wyniki ekspertyzy prezentowali rzeczoznawcy PTI Paweł Henig (kierownik zespołu realizującego temat) i Tadeusz Rogowski.
• PTI przekazało do KPRM swoje uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie numeru alarmowego 112, opinię w sprawie projektów rozporządzeń do ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw oraz uwagi do dokumentu „Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych”
• W Świnoujściu odbył się III Sejmik Młodych Informatyków

październik 2008

• odbyły się 24. Jesienne Spotkania PTI:
o Podczas uroczystej gali po raz pierwszy wręczono Nagrody PTI im. Jana Łukasiewicza dla firm informatycznych wyróżniających się innowacyjnością. Laureatami Nagrody zostały wyróżnione firmy: Comarch, Psiloc i Rodan Systems.
o podczas 3rd International Symposium Advances in Artificial Intelligence and Applications odbywającej się w ramach stowarzyszonej ze Spotkaniami PTI International Multiconference on Computer Science and Information Technology zostały wręczone Nagrody im. Prof. Zdzisława Pawlaka, których laureatami zostali Grzegorz Terlikowski i Mariusz Paradowski.
• Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Regionalną Izbą Gospodarczą zorganizował Śląskie Dni Społeczeństwa Informacyjnego. W ich ramach odbyły się:
* konferencja „Project Management dla Firm Innowacyjnych”
* V Konferencja "Informatyka w Administracji"
* II Piknik Gospodarczy „Tworzymy E- Gospodarkę”
* IV Kongres „Ochrona Informacji Niejawnych i Biznesowych”
• PTI przesłało do MSWiA opinię nt. projektu ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

listopad 2008

• Powstała Sekcja Komputerów Mainframe przy PTI
• Odnosząc się do przesłanego do konsultacji "Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 208-2011 (wersja 1.0)" Polskie Towarzystwo Informatyczne z uznaniem przyjęło podjęcie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pierwszej próby stworzenia systemowego podejścia do tego ważnego tematu.
• Na Politechnice Poznańskiej odbyły się XIII Akademickie Mistrzostwa Polski w Programowaniu Zespołowym współorganizowane przez Wielkopolski Oddział PTI
• PTI sformułowało opinię o projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Ogólnego w poszczególnych typach szkół.
• dr inż. Małgorzata Kalinowska-Iszkowska została wiceprezydentem CEPIS

grudzień 2008

• w Warszawie w Domu Dziennikarza odbyła się sesja dyskusyjna „e-Wybory”
• w Auli Wydziału Matematyki i Informatyki UMK prezes PTI dr Marek Hołyński wygłosił otwarty wykład nt. "Czy w Polsce można utworzyć Dolinę Krzemową?"
• PTI przekazało Ministrowi Gospodarki opinię o projekcie ustawy o podpisie elektronicznym, opracowaną przez Zespół Ekspertów PTI koordynowany przez Wiesława Paluszyńskiego

2009

styczeń 2009

• PTI przekazało uwagi na temat Memorandum dot. rządowego programu cyfryzacji opracowanego przez wiceprzewodniczącego sejmowej komisji infrastruktury pos. Janusza Piechocińskiego
luty 2009
• Ministerstwo Gospodarki dziękuje PTI za „istotny wkład do nowej ustawy o podpisie elektronicznym

marzec 2009

• z komunikatu prasowego PTI: „Stanowczo przedwcześnie pochwaliliśmy Ministerstwo Gospodarki za dobrą współpracę nad ustawą o podpisie elektronicznym
kwiecień 2009
• Oddział Pomorski PTI zorganizował w Jastrzębiej Górze konferencję „IT & Knowledge Management”
• PTI przesłało na ręce Ministra Środowiska Macieja Nowickiego oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa Marka Kuchcińskiego swoje stanowisko do projektu „Ustawy o bateriach i akumulatorach”
• PTI opuściło KRESI. Przyczyną decyzji jest m.in. znikome zaangażowanie KRESI w realizację deklarowanych celów działania.

maj 2009

• PTI sformułowało uwagi nt. projektu „Strategia e-ZDROWIE POLSKA na lata 2009-2015”
• Zarząd Główny PTI poparł projekt stanowisko rządu wobec komunikatu Komisji Europejskiej "Protecting Europe from large scale cyberattacks and disruptions: enhancing preparedness, security and resilience".
• PTI głównym organizatorem i koordynatorem obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Główna impreza merytoryczna - seminarium „Nowe technologie a edukacja” – odbyła się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie

czerwiec 2009

• Bezpieczeństwo i efektywność systemów informatycznych były wiodącym motywem XX Górskiej Szkoły PTI w Szczyrku.
• na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK odbyła się VI Konferencja 'Informatyka w Edukacji'

lipiec 2009

• odbył się Rapid Baran Development release 9, Jola Kosmowska i Borys Stokalski mistrzami świata w rzucie dyskiem twardym
• PTI przekazało Ministrowi Gospodarki opinię o projekcie ustawy o podpisie elektronicznym, opracowaną przez Zespół Ekspertów PTI
sierpień 2009
• prezes PTI Marek Hołyński wspólnie z prezesem PIIT Wacławem Iszkowskim opublikowali „Komentarz do Raportu POLSKA 2030”.
• na zaproszenie Zarządu PTI przebywała w Polsce delegacja Fundacji ECDL. ECDL Foundation akceptuje nowy model rozwoju ECDL w Polsce
• Zarząd Główny PTI ogłosił przetarg na wykonanie systemu informatycznego dla Polskiego Towarzystwa Informatycznego KOKPIT

październik 2009

• dr Adrian Kosowski z Politechniki Gdańskiej oraz dr Filip Murlak z Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami konkursu naukowego o Nagrodę im. Witolda Lipskiego
• W Mrągowie odbyła 25. edycja Jesiennych Spotkań PTI
o została rozstrzygnięta druga edycja konkursu o Nagrodę PTI im. Jana Łukasiewicza. Laureatem została firma ITTI sp. z o.o. z Poznania
o Równolegle ze Spotkaniami odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa IMCSIT (International Multiconference on Computer Science and Information Technology). Wyróżniającym się referentom przyznano Award for Young Scientist oraz nagrody im. Zdzisława Pawlaka w Dziedzinie Sztucznej Inteligencji
o hitem 25. Jesiennych Spotkań PTI okazała się sesja historyczna

listopad 2009

• PTI wystosowało opinię do unijnego dokumentu: „European Interoperability Framework for European Public Services Version 2.0 (EIF 2.0)”
• odbyła się IV edycja polska Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr dla młodzieży szkolnej
• PTI przesłało do Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki swoje uwagi do zaproponowanych kryteriów zamówień dla produktów IT, które mają być stosowane w tzw. „zielonych” (mających związek z ekologią) przetargach publicznych

2010

styczeń 2010

• Słowo prezesa Marka Hołyńskiego PTI na Nowy Rok:
"Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego roku był bez wątpienia listopadowy Nadzwyczajny Zjazd Delegatów. Był on poświęcony dwóm nadzwyczaj ważnym dla PTI sprawom, które już od dłuższego czasu próbowaliśmy uporządkować: strategii na lata 2011-2014 oraz zmianom w Statucie Towarzystwa.
(...) W roku 2009 trwały intensywne prace legislacyjne nad ważnymi dla naszego środowiska aktami prawnymi. Nasze stanowiska w sprawach kluczowych ustaw i rozporządzeń były zgłaszane do odpowiednich instytucji i decydentów oraz publikowane na stronach internetowych PTI. Możemy z satysfakcją stwierdzić, że wypracowane przez nas opinie i uwagi zostały w znacznej części uwzględnione przez adresatów i nagłośnione w mediach.
(...) Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, obejmujące cały pakiet liczących się imprez, awansowały do rangi wydarzenia pierwszej kategorii. Jak zwykle pochlebne opinie zebrały XXV Jesienne Spotkania (znowu w Mrągowie i znowu rekord frekwencji) oraz towarzysząca im konferencja IMCSIT, XI Konferencja KKIO, konferencja InfoShare, Sejmik Młodych Informatyków i wiele innych.
(...) Nareszcie udało się zająć na poważnie tematyką historyczną – ten postulat był zgłaszany od dawna. Po sukcesie panelu poświęconego fragmentom dziejów polskiej informatyki na Jesiennych Spotkaniach, zorganizowaliśmy w grudniu Postscriptum, na które przyszło do Instytutu Maszyn Matematycznych prawie 300 osób, w tym wielu pionierów i twórców zrębów branży informatycznej. Mamy nadzieję, że zapoczątkowaliśmy w ten sposób proces spisywania historii polskiej informatyki.
(...) Wiele pracy zostało włożone w unowocześnienie struktur ECDL-a, aby dostosować je do wymagań stawianych przez Fundację. Mimo tak dużych zmian wyniki, w tym również finansowe, z tej działalności są lepsze niż w roku poprzednim. Zwiększenie przychodów odnotowała również Izba Rzeczoznawców."
• prezes PTI Marek Hołyński, prezes PIIT Wacław Iszkowski i prezes Fundacji Nowoczesna Polska Jarosław Lipszyc przekazali na ręce premiera Donalda Tuska wspólny list, zawierający protest przeciwko pojawiającym się ostatnio niebezpiecznym inicjatywom legislacyjnym dotyczącym sfery teleinformatyki.

luty 2010

• prezes PTI Marek Hołyński uczestniczył w debacie premiera z „internautami” nt propozycji cenzury internetu zawartej w rządowym projekcie Rejestru Stron i Usług Niedozwolonych.
• Stowarzyszenie Polski Kongres Drogowy i Polskie Towarzystwo Informatyczne podpisały deklarację współpracy, która przewiduje m.in. wspólną organizację seminariów, współpracę w przygotowaniu opinii aktów prawnych, ekspertyz i innych dokumentów opiniotwórczych, wzajemne zapraszanie się konferencje, seminaria i szkolenia, w szczególności te, które kończą się uzyskaniem certyfikatów o międzynarodowym uznaniu, takich jak m.in. ECDL i EUCIP.
• Rozstrzygnięto XXVI Ogólnopolski Konkurs PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowany przez Dolnośląski Oddział PTI.
• wiceprezes PTI Wiesław Paluszyński reprezentujący Towarzystwo w Radzie Informatyzacji przy MSWiA przedstawił opinię na temat projektu ustawy o podpisie elektronicznym, w której stwierdził m.in.: „Projekt ustawy wprowadza jakieś bardzo skomplikowane konstrukcje dotyczące skutków prawnych poszczególnych instytucji (...) Projekt narusza prawa przedsiębiorców, usługodawców i konsumentów do korzystania z szeregu dobrych technologii w zakresie Federated Identity Management. (...) z całą odpowiedzialnością muszę stwierdzić, że nie ma możliwości poprawienia na tym etapie uzgodnień przedłożonego projektu w trybie zgłaszania poprawek. Jedynym rozwiązaniem jest napisanie tego projektu od nowa, a wcześniej przyjęcie precyzyjnych założeń, czemu przygotowana nowelizacja ma służyć.”
• prezes PTI Marek Hołyński został wpisany do „Złotej księgi“ najwybitniejszych absolwentów Politechniki Warszawskiej

marzec 2010

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wraz z PTI przesłały do Komisji Europejskiej wspólną opinię na temat propozycji Europejskiej Strategii Interoperacyjności. Zdaniem obu organizacji dokument w proponowanym obecnie kształcie jest zbyt ogólnikowy i nie spełnia kryteriów dobrego dokumentu strategicznego

kwiecień 2010

• Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie przy współpracy z Polskim Towarzystwem Informatycznym oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie zorganizowała w dniach 22 - 23 kwietnia br III Ogólnopolską Konferencję Naukową i Warsztaty z cyklu „Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela”

maj 2010

• na główny program obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2010 w Polsce, zorganizowanych przez PTI, złożyły się m.in.:
* publiczna debata nt. ”Konwergencja internetu i telewizji jako przyszłość telewizji interaktywnej”
* publiczna debata nt. ”Elektroniczna administracja dostępna dla każdego” - zorganizowana przez MSWiA przy współpracy ZG PTI,
* konferencja „Stan Internetu w Polsce w roku 2010” , zorganizowana przez MSWiA przy współpracy PTI ,
* publiczna debata nt. „Internet przyszłości. Nowa generacja usług – czy globalny Wielki Brat?”
* konferencja nt. „Edukacja ostatnią szansą dla Polski?
* w wielu miejscowościach na terenie całej Polski odbyły się rozmaite przedsięwzięcia organizowane pod szyldem "Dzień Otwarty ECDL”
* podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego zostały ogłoszone wyniki dorocznego konkursu INFO-STAR, którego współorganizatorem jest PTI
• Odział Dolnośląski PTI zorganizował seminarium nt. "Telewizja cyfrowa - aspekty praktyczne i informatyczne"

czerwiec 2010

• Oddział Łódzki PTI zorganizował Warsztaty pn. "Nowoczesne Technologie Informatyczne w Służbie Edukacji - NOTICE"
• Oddział Dolnośląski PTI ogłosił XXVII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu informatyki i jej zastosowań,
• w Szczyrku odbyła się XXI edycja konferencji „Górska Szkoła PTI” organizowana przez Odział Górnośląski PTI

lipiec 2010

• Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Towarzystwa Informatycznego wspólnie z Wydziałem Matematyki i Informatyki UMK i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zorganizował VII Konferencję "Informatyka w Edukacji"
wrzesień 2010
• w siedzibie Polskiego Towarzystwa Informatycznego gościł Sekretarz Generalny International Telecommunication Union dr Hamadoun Toure, który w ten sposób wyraził swą bardzo wysoką ocenę polskich obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego
• w Międzyzdrojach zakończył trzydniowe obrady V Sejmik Młodych Informatyków – międzynarodowa, organizowana już po raz piąty konferencja naukowa poświęcona badawczo-rozwojowej aktywności studentów informatyki oraz młodych pracowników nauki i praktyki.
• W Gdańsku zakończyła obrady trzydniowa naukowa Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania i Systemów Czasu Rzeczywistego, organizowana przez Oddział Pomorski PTI, Politechnikę Gdańską, Politechnikę Rzeszowską, Wojskową Akademię Techniczną, Politechnikę Wrocławską, Politechnikę Śląską i Akademię Górniczo–Hutniczą.

październik 2010

• w Wiśle odbyła się 26. edycja „Jesiennych Spotkań PTI" oraz naukowa konferencja International Multiconference on Computer Science and Information Technology (IMCSIT).
• dr Jarosław Byrka z Uniwersytetu Wrocławskiego został laureatem szóstej edycji konkursu o Nagrodę im. Witolda Lipskiego
• ECDL Polska wzbogaciło wachlarz swych uprawnień do przyznawania certyfikatów o ECDL GIS – certyfikat obejmujący wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw kartografii z elementami geodezji oraz znajomości podstaw i oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS).

listopad 2010

• PTI przekazało na ręce Minister Edukacji Narodowej p. Katarzyny Hall opinię PTI na temat projektu dokumentu pn. "Plan działań dotyczący nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym. Nowe technologie w edukacji".
• w Warszawie zostały rozegrane 9. Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Programów Szachowych

grudzień 2010

• PTI przesłało do Departamentu Informatyzacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji opinię na temat projektu „Stanowiska Rządu do dokumentu Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The Economic and Social Committee and The Committee of the Regions: A comprehensive approach on personal data protection in the European Union COM(2010) 609”,