Aktualności

2001 - 2005

2001

kwiecień 2001

• w Kazimierzu Dolnym odbyła się IV Konferencja Informatyk Zakładowy „Gospodarka elektroniczna - Biznes, technologia, ekonomia, prawo” zorganizowana przez Koło Lubelskie PTI

czerwiec 2001

• odbyła się XIII Górska Szkoła PTI - Szczyrk 2001 - „Efektywność zastosowań systemów informatycznych", Szczyrk. Organizator: Oddział Górnośląski Polskie Towarzystwo Informatyczne
• rozstrzygnięcie konkursu "WWW 2001" na najlepszą stronę intemetową szkół średnich województwa Wielkopolskiego

październik 2001

• III Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2000, Otwock k. Warszawy. Organizatorzy: Oddział Mazowiecki, Uniwersytet Warszawski, Instytut Informatyki
• PTI wspólnie z Instytutem Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ zorganizowało studia podyplomowe w kierunkach: „Systemy Informatyczne Zarządzania” oraz „Zarządzanie Projektami Informatycznymi”
• eksperci PTI aktywnie uczestniczą w pracach nad ustawą o podpisie elektronicznym

listopad 2001

• odbyły się XVII Jesienne Spotkania PTI, Mrągowo, „Informatyka w gospodarce wiedzy”
• min. Małgorzata Kozłowska oraz George Metakides zostali uhonorowani medalami honorowymi PTI, przyznawanymi osobom w kraju i zagranicą które przyczyniły się do rozwoju polskiej informatyki

grudzień 2001

• ogłoszono wyniki XVIII Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski

2002

styczeń 2002

• odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji do spraw Akredytacji Programów Nauczania Informatyki w Szkołach Wyższych. Podpisano porozumienie między PTI i Stowarzyszeniem Edukacji Menedżerskiej FORUM oraz PTI i PIIT dotyczące prac związanych z akredytacją programów nauczania.
• powstało Toruńskie Koło PTI.

luty 2002

• w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się seminarium "Polska nauka i przemysł w drodze od 5. do 6. Programu Ramowego" zorganizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Krajowy Punkt Kontaktowy 5. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technicznego i Prezentacji Unii Europejskiej
• przy Dolnośląskim Oddziale PTI powstało Koło Naukowe

kwiecień 2002

• Nastąpiła zmiana siedziby Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Oddziału Mazowieckiego PTI. Nowy adres: Al. Solidarności 82A m.5, 01-003 Warszawa
• w Juracie na Półwyspie Helskim odbyła czwarta edycja konferencji „Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach ", organizowana przez Gdańskie Koło PTI we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce
• rozstrzygnięto konkurs informatyczny „Z Europejskim Komputerowym Prawem Jazdy w XXI wiek", skierowany do uczniów gimnazjów Lublina, zorganizowany przez XIV LO w Lublinie i Polskie Biuro ECDL

maj 2002

odbył się VII Zjazd PTI.
Prezesem został ponownie Zdzisław Szyjewski
Zarząd Główny: Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, Piotr Fuglewicz, Janusz Górski, Marek Hołyński, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Ewa Łukasik, Andrzej Marciniak, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Alicja Myszor, Jerzy Nowak, Wojciech Olejniczak, Tadeusz Syryjczyk, Marek Valenta, Lech Madeyski, Jacek Niwicki, Adam Wojciechowski

Ze sprawozdania Prezesa:
* Obecnie w PTI działa 5 Oddziałów i 7 samodzielnych Kół terenowych oraz jedno w ramach Oddziału Górnośląskiego, coraz większą aktywnością wykazują się Koła terenowe, z których część uzyskała już stan osobowy pozwalający na założenie oddziału.
* Podstawową działalnością Towarzystwa i w pewnym sensie specjalnością są Szkoły i konferencje środowiskowe: Spotkania w Mrągowie, Szkoły w Szczyrku, konferencje w Kazimierzu nad Wisłą i w Juracie, Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania
* Dynamicznie rozwija się ECDL, koncentrując aktywność licznych członków Towarzystwa. Nowym obszarem aktywności statutowej jest powołana w ostatniej kadencji Izba Rzeczoznawców PTI, choć na razie brak dobrze działających struktur
* Członkostwo w CEPIS i Fundacji ECDL jest bardzo dużym wysiłkiem finansowym Towarzystwa, ale przynosi wymierne efekty
* Skutecznie prowadziliśmy Branżowy Punkt Kontaktowy w ramach 5 Programu Ramowego
* konsekwentna działalność Towarzystwa skutkuje wypracowaniem wysokiej pozycji PTI, jako poważnego i odpowiedzialnego partnera. (...) szczególnie dużą aktywność wykazał zespół kierowany przez Kolegę Wieśka Paluszyńskiego, który pilotował i skutecznie bronił naszego stanowiska w sprawie podpisu elektronicznego
* Wspólnie z ORGMASZem uruchomiliśmy w Warszawie Studium Podyplomowe, które szybko zdobyto popularność na trudnym warszawskim rynku edukacyjnym
* Sytuacja finansowa Towarzystwa jest stabilna i pozwala na spokojne prowadzenie działalności
• powstało Koło PTI w Rzeszowie
• PTI liczy 964 członków

czerwiec 2002

• odbyła się XIV Górska Szkoła PTI – Szczyrk’2002. Organizator: Oddział Górnośląski PTI

wrzesień 2002

• kol. Jerzy Nowak został członkiem Rady Informatyzacji Wsi z ramienia PTI
• PTI we współpracy z Zachodniopomorską Szkołą Biznesu organizują studia „MBA in IT” łączące kanon wiedzy i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania z nowoczesną wiedzą na temat zarządzania systemami i firmami informatycznymi.

październik 2002

• w Tarnowie Podgórnym k. Poznania odbyła się IV Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2002 zorganizowana przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Sekcję Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN oraz Oddział Wielkopolski PTI
• w Krakowie odbyła się dwudniowa konferencja zorganizowana przez Krakowskie Towarzystwo Przemysłowe wraz z Polskim Towarzystwem Informatycznym i firmę Polcom nt. „Strategia bezpieczeństwa Informacji"

listopad 2002

• odbyły się XVII Jesienne Spotkania PTI, Mrągowo, „Bezpieczna droga Polski do Europy”

grudzień 2002

• ogłoszono wyniki XIX Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski

2003

styczeń 2003

• Koło Gdańskie PTI wspólnie z Katedrą Zastosowań Informatyki Politechnik Gdańskiej organizuje comiesięczne seminaria poświęcone różnym zastosowaniom informatyki
• wspólnie z firmą Siemens Oddział Dolnośląski PTI ogłosił Konkurs na aplikacje w języku Java, ,

marzec 2003

• w Zakopanem odbyły się IV Mistrzostwa Informatyków w Narciarstwie Alpejskim,

kwiecień 2003

• V Konferencja Zastosowania Informatyki w Rachunkowości i Finansach, Jurata,

maj 2003

• ZG powołał Sekcję ECDL
• PTI zostało Branżowym Punktem Kontaktowym (BPK) priorytetu tematycznego Technologie Społeczeństwa Informacyjnego (IST) 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej (6. PR)

czerwiec 2003

• w Centrum Kongresowym w Poznaniu odbył się 3. Kongres Informatyki Polskiej zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji, Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania i Naukowe Towarzystwo Informatyki Ekonomicznej.
• odbyła się XV Górska Szkoła PTI nt. „...”, Szczyrk, zorganizowana przez Oddział Górnośląski PTI

październik 2003

• w Szklarskiej Porębie odbyła się V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2003 zorganizowana przez Oddział Dolnośląski PTI, Wydziałowy Zakład Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej i Sekcję Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk
• w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego został oficjalnie zaprezentowany Raport „Polska informatyka w Unii Europejskiej", podsumowujący prace 3. Kongresu Informatyki Polskiej
• Pod auspicjami Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Oddziału Wielkopolskiego PTI odbył się VIII Wiosenny Turniej w Programowaniu Zespołowym

listopad 2003

• XIX Jesienne Spotkania PTI Mrągowo "Gromadzenie i korzystanie z wiedzy w nowoczesnej gospodarce - teorie, techniki, narzędzia".

grudzień 2003

• ogłoszono wyniki XX Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski
• V Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania, Szklarska Poręba

2004

kwiecień 2004

• Konferencja PostScriptum do 3. Kongresu Informatyki Polskiej nt. "Polska Informatyka za 5 minut w Unii Europejskiej - Szansa dla polskich informatyków"

maj 2004

• VII konferencji z cyklu „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji” „Informacja – dobra lub zła nowina” w Międzyzdrojach została zorganizowana przez Zakład Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz Sekcję Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji,

czerwiec 2004

• odbyła się XVI Jubileuszowa Górska Szkoła PTI nt. „Efektywność zastosowań systemów informatycznych”

wrzesień 2004

• we Wrocławiu odbyła się XX Konferencja „Informatyka w Szkole”
• narada robocza PTI w Sulejowie

październik 2004

• w Kazimierzu n. Wisłą odbyła się VI Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’04 zorganizowana przez Sekcję Inżynierii Oprogramowania Polskie Towarzystwo Informatyczne

listopad 2004

• Polskie Towarzystwo Informatyczne przekazało Ministerstwu Nauki i Informatyzacji „Stanowisko PTI dotyczące patentowania oprogramowania”
• odbyły się XX Jubileuszowe Jesienne Spotkania PTI Mrągowo'98 „Zarządzanie informatyzacją – kurs wyższy”

grudzień 2004

• odbyły się II Mistrzostwa Wielkopolski w Programowaniu Zespołowym, zorganizowane przez Uniwersytet Adama Mickiewicza, Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski PTI.
• ogłoszono wyniki XXI Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski

2005

marzec 2005

• VI Otwarte Mistrzostwa Polski Informatyków w Narciarstwie Alpejskim

maj 2005

odbył się VIII Zjazd Delegatów PTI.
Wybrano nowe władze: Prezes - Andrzej Marciniak, wiceprezesi - Zygmunt Mazur, Alicja Myszor, Wiesław Paluszyński i Zdzisław Szyjewski
Zarząd Główny: Jarosław Deminet, Paweł Gizbert-Studnicki, Janusz Grabara, Małgorzata Kalinowska-Iszkowska, Wojciech Kiedrowski, Ewa Łukasik, Lech Madeyski, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Alicja Myszor, Jacek Niwicki, Wojciech Olejniczak, Wiesław Paluszyński, Tadeusz Rogowski, Andrzej Romanowski, Zdzisław Szyjewski, Marek Ujejski
• z uchwał VIII Zjazdu:
* Z satysfakcją należy przyjąć rozpoczęcie praktycznej działalności Izby Rzeczoznawców. Skala tej działalności jest jednak ciągle odległa od oczekiwań.
* Zjazd wyraża głębokie zaniepokojenie obserwowanymi od dłuższego czasu zmianami w polskim systemie edukacji informatycznej. W szczególności Zjazd uważa za niezbędne nadanie przedmiotowi informatyka statusu równego statusowi innych przedmiotów, takich jak historia, biologia, chemia, fizyka itp. i uznanie go za równorzędny przedmiot maturalny.
• w Międzyzdrojach odbyła się VIII Konferencja Naukowa z cyklu „Problemy Społeczeństwa Globalnej Informacji”,. zorganizowana przez Zakład Społeczeństwa Informacyjnego Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Sekcję Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji Polskie Towarzystwo Informatyczne

czerwiec 2005

• Zarząd Główny PTI wyłonił władze wykonawcze: Sekretarz Generalny - Leszek Bogusławski, Ogólnopolski Koordynator ECDL - Marek Miłosz, Kierownik Izby Rzeczoznawców - Andrzej Król.