Aktualności

1996 - 2000

1996

maj 1996

• odbył się V Zjazd PTI
Wybrano nowe władze: Prezes - Zdzisław Szyjewski, wiceprezesi - Jarosław Deminet, Piotr Fuglewicz, Jerzy Nowak
Zarząd Główny: Marcin Bańkowski, Andrzej Blikle, Borys Czerniejewski, Jarosław Deminet, Piotr Fuglewicz, Wojciech Głazek, Kasjan Kajrunajtis, Andrzej Król, Marian Kuraś, Elżbieta Lipka, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Jerzy Nawrocki, Jerzy Nowak, Andrzej Wierzba

wrzesień 1996

• Odbyła się Letnia Szkoła Programowania Wizualnego zorganizowana przez Centre for Teaching Computing z Dublin City University, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej (PP) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne - Koło w Poznaniu
• Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizował w Ustroniu koło Bielska Białej I Konferencję „Informatyka w administracji samorządowej”

listopad 1996

• Odbyło się XII Jesienne Spotkanie PTI w Mrągowie zorganizowane przez Górnośląski i Mazowiecki Oddział PTI

1997

styczeń 1997

• wznowiono wydawanie Biuletynu PTI
• Zarząd Główny podjął uchwałę o utworzeniu Oddziału Wielkopolskiego PTI z siedzibą w Poznaniu

luty 1997

• powstało Polskie Biuro ECDL. Pierwsze pilotowe egzaminy na Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy przeprowadzono w Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie
• rozstrzygnięto XIII Ogólnopolski Konkurs na najlepsze prace magisterskie z informatyki

kwiecień 1997

• Oddział Wielkopolski PTI współorganizuje Konferencję „Miejskie Sieci Komputerowe w Nauce, Gospodarce i Administracji - POLMAN '97”
• odbyła się Pierwsza Konferencja PTI na temat: „Norma zawodowa systemów informatycznych F-K Ustawowe wymagania wobec systemów rachunkowości wspomaganej informatycznie” zorganizowana przez Zarząd Główny PTI
• ZG powołał Komisję Akredytacji Programów Nauczania
• w Kazimierzu nad Wisłą odbyła się I Regionalna Konferencja Informatyczna, współorganizowana przez Koło PTI w Lublinie
• Radosław Horodniczy, uczeń liceum ogólnokształcącego w Złotoryi, uzyskał pierwsze w Polsce Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy

maj 1997

• Koło PTI w Szczecinie organizuje Wiosenną Szkołę PTI Świnoujście'97 na temat: „Praca grupowa - „groupware", Intranet, zarządzanie przepływem pracy”

czerwiec 1997

• Oddział Górnośląski PTI zorganizował w Ustroniu k. Bielska-Białej Górską Szkołę Polskie Towarzystwo Informatyczne nt. „„Modelowanie i organizacja przepływu prac”
• Oddział Górnośląski PTI zorganizował II Ogólnopolską Konferencję „ Systemy Informatyczne w przemyśle, II Targi MRP", Warszawa, PKiN
• Zarząd Główny PTI powołał z dniem 1 lipca 1997 r. Izbę Rzeczoznawców PTI, organizacją Izby zajął się kol. Jerzy Nowak.
• w Warszawie odbyła się pierwsza impreza plenerowa z serii „Rapid Baran Development”

wrzesień 1997

• odbyła się II Letnia Szkoła Programowania Wizualnego nt. :”To nie sen, to Java”, zorganizowana przez Oddział Wielkopolski PTI, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej oraz Centre for Teaching Computing z Dublin City University

październik 1997

• w Katowicach odbyły się XI Międzynarodowe Targi Oprogramowania Softarg'97 pod merytorycznym patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego
• II Ogólnopolskie Zawody w Programowaniu Zespołowym odbyły się pod patronatem MEN Sekcji Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN i Oddziału Dolnośląskiego Polskie Towarzystwo Informatyczne
• w Ustroniu koło Bielska-Białej odbyła się druga konferencja „Informatyka w administracji samorządowej", zorganizowana przez Oddział Górnośląski PTI oraz katowickie biuro Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

listopad 1997

• odbyły się XIII Trzynaste Jesienne Spotkania PTI nt. „Informatyka w organizacjach — stan dzisiejszy i rzut oka w przyszłość”
• postępy ECDL: pod względem liczby rozprowadzonych kart EKUK Polska jest na trzecim miejscu w Europie po Szwecji i Austrii
• ZG powołał Komisję Autoryzacji Programów Szkolenia ECDL pod przewodnictwem kol. Zygmunta Mazura

grudzień 1997

• utworzono domenę internetową pti.org.pl
• ogłoszono wyniki XIV Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki,

1998

luty 1998

• powstała Sekcja Inżynierii Oprogramowania PTI
• Polskie Towarzystwo Informatyczne zostało członkiem Council of European Professional Informatics Societies (CEPIS)

maj 1998

• Koło PTI w Lublinie współorganizuje w Kazimierzu nad Wisłą II Regionalną Konferencję Informatyczną
• w Świnoujściu odbyła się Wiosenna Szkoła PTI nt.”Tworzenie aplikacji internetowych”
• w Lublinie odbyła się l Konferencja „Informatyk Zakładowy”, zorganizowana przez Koło PTI w Lublinie

czerwiec 1998

• Zarząd Główny podsumowuje stan PTI:
* Jurek Nowak przewodzi Oddziałowi Górnośląskiemu, który cyklicznie organizuje Szkoły w Szczyrku oraz w Spotkania w Mrągowie.
* Zygmunt Mazur przewodzi Oddziałowi Dolnośląskiemu, który od wielu lat z dużym wysiłkiem organizuje Konkurs na najlepsze prace z informatyki.
* Marek Valenta przewodzi Oddziałowi Małopolskiemu, który po reaktywacji szuka swojego miejsca aktywności, ale mamy nadzieję, że niedługo będzie aktywnie działał.
* Andrzej Król przewodzi Oddziałowi mazowieckiemu, który mimo dużego potencjału członkowskiego nie potwierdza tego działalnością.
* Maciej Drozdowski nowy prezes Oddziału Wielkopolskiego kontynuuje działalność Andrzeja Marciniaka i koncentruje prace oddziału na pracy wydawniczej i organizacji konferencji.
* Marek Chwal przewodniczy Kołu w Gdańsku i chce wznowić aktywność PTI w Trójmieście. Pierwsze efekty już są w postaci udanej konferencji.
* Marek Miłosz przewodniczy Kołu w Lublinie, które nie tylko prowadzi organizacyjnie ECDL, ale organizuje konferencje regionalne.
* Marian Niedźwiedziński przewodniczy Kołu w Łodzi, koncentrując zainteresowania wokół handlu elektronicznego.
* Barbara Królikowska przewodniczy Kołu w Szczecinie, które specjalizuje się w organizowaniu Wiosennych Szkół w Świnoujściu.
* Z wielu sekcji aktywnie działają jedynie:
- Sekcja Gospodarki Elektronicznej pod przewodnictwem Mariana Niedźwiedzińskiego,
- Sekcja Inżynierii Oprogramowania pod przewodnictwem Piotra Fuglewicza,
- Klub Użytkowników Progressa pod przewodnictwem Marka Miłosza,
- Sekcja Studencka pod kierownictwem Filipa Woźniaka.
• w Szczyrku odbyła się X Dziesiąta Jubileuszowa Górska Szkoła PTI nt. „Doskonalenie procesów konstruowania i używania oprogramowania a integracja systemów informacyjnych", zorganizowana przez Oddział Górnośląski PTI

sierpień 1998

• Piotr Fuglewicz został wiceprzewodniczącym CEPIS

wrzesień 1998

• III Letnia Szkoła Programowania Wizualnego poświęcona językowi "Visual C++", zorganizowana przez Oddział Wielkopolski PTI, Instytut Informatyki PP oraz Centre for Teaching Computig, Dublin City University
listopad 1998
• odbyły się XIV Jesienne Spotkania PTI Mrągowo'98 „Problemy jakości i niezawodności środków informatyki”
• Second East-European Symposium on Advances in Databases and Information Systems ADBIS'98. Organizatorzy: ACM Chapter Poland, Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej, Komitet Informatyki PAN, Polskie Towarzystwo Informatyczne

1999

luty 1999

• wspólnie ze Stowarzyszeniem Księgowych został powołany zespół do prac nad normą zawodową dla informatycznych systemów finansowo-księgowych

kwiecień 1999

• Koło PTI w Lublinie zorganizowało w Kazimierzu Dolnym II Konferencję z cyklu: „Informatyk Zakładowy”
• Koło Gdańskie PTI zorganizowało konferencję „Zastosowania informatyczne w dziedzinie rachunkowości i finansów organizacji gospodarczych”
• Zarząd Główny powołał Sekcję Gospodarki Elektronicznej

maj 1999

• 22 maja odbył się VI Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego; Prezesem PTI został ponownie Zdzisław Szyjewski
Zarząd Główny: Jarosław Deminet, Piotr Fuglewicz, Janusz Górski, Janusz Grabara, Sławomir Kwiecień, Ewa Łukasik, Andrzej Marciniak, Zygmunt Mazur, Marek Miłosz, Alicja Myszor, Marian Niedźwiedziński, Jacek Niwicki, Jerzy Nowak, Wojciech Olejniczak, Andrzej Wierzba

• z uchwał VI Zjazdu:
* W ostatnich latach powtarzają się wypadki narzucania obywatelom przez urzędy państwowe konkretnych rozwiązań firmowych dla przekazywania informacji, które obywatele i podmioty gospodarcze mają obowiązek przekazywać rożnym organom. PTI w porozumieniu z Urzędem Antymonopolowym i Radą Informatyki winno dążyć do wprowadzenia zapisu prawnego jak najwyższej rangi, wymagającego, aby szczegółowy opis formatu danych i schematów konwersji danych we wszystkich programach realizowanych za pieniądze podatnika był jawny i publicznie dostępny wszędzie tam, gdzie zachowanie tajemnicy nie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo państwa i jego obywateli.
* PTI ciągle jeszcze nie jest powszechnie postrzegane jako możliwy opiniodawca złożonych przedsięwzięć informatycznych, niemniej jednak w ciągu ostatniego roku w PTI przygotowano kilka opinii dla ministerstw. Zjazd Postuluje, aby Zarząd kontynuował taką działalność.
* Mimo kilku prób PTI nie utworzyło własnej izby rzeczoznawców.
* Z radością odnotowujemy powołanie Oddziału Wielkopolskiego oraz reaktywowanie Oddziałów Małopolskiego i Dolnośląskiego, który nawet w stanie zawieszenia konsekwentnie prowadził konkurs prac magisterskich.
• Oddział Górnośląski PTI wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej zorganizował w Ustroniu koło Bielska Białej III Konferencję „Informatyka w administracji samorządowej”

czerwiec 1999

• PTI wzięło aktywny udział w II Kongresie Informatyki Polskiej w Poznaniu
• odbyła się XI Górska Szkoła PTI w Szczyrku
• ZG powołał Komisję ds. Członków PTI

wrzesień 1999

• Oddział Wielkopolski zorganizował III Letnią Szkołę Programowania Wizualnego

październik 1999

• w Kazimierzu n. Wisłą odbyła się I Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’99 zorganizowana przez Sekcję Inżynierii Oprogramowania PTI
• W ramach odbywającego się w Poznaniu II Festiwalu Nauki i Sztuki Oddział Wielkopolski PTI wraz z Instytutem Informatyki Politechniki Poznańskiej zorganizował konkurs na najlepszą stronę WWW dla szkół średnich Poznania i województwa wielkopolskiego.

listopad 1999

• odbyły się XV Jesienne Spotkania PTI Mrągowo'98 „Zarządzanie informatyzacją – kurs wyższy”

2000

styczeń 2000

• Wspólna Konferencja Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Polskiego Towarzystwa Informatycznego „e – Gospodarka - Fakty, Zastosowania, Ograniczenia, Perspektywy”

luty 2000

• ogłoszono wyniki XVI Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski
• wręczono Certyfikat Jakości PTI dla Ośrodka Szkoleń COMBIDATA POLANO w Sopocie
• ZG PTI powołał Izbę Rzeczoznawców jako sekcję tematyczną PTI.

kwiecień 2000

• konferencja „Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach”, Jurata, organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne
• na Hali Goryczkowej w Zakopanem odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Polski w Narciarstwie Alpejskim

maj 2000

• Wiosenna Szkoła PTI „Gospodarka elektroniczna (Fakty, narzędzia, perspektywy)", Świnoujście. Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Polskie Stowarzyszenie Elektronicznego Handlu i Marketingu.
• III Konferencja „Informatyk Zakładowy - Realizacja Przedsięwzięć Informatycznych”, Kazimierz Dolny. Organizator: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katedra Zarządzania Politechniki Lubelskiej

czerwiec 2000

• III Konferencja z cyklu: Problemy społeczeństwa globalnej informacji, temat: „Społeczeństwo informacyjne - przyjazne dla osób specjalnej troski", Szczecin. Organizator : Zakład Systemów Globalnej Informacji Instytutu Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, PTI - Sekcja Problemów Globalnej Informacji.
• XII Górska Szkoła PTI - Szczyrk 2000 - „Architektury systemów informacyjnych dla potrzeb gospodarki elektronicznej", Szczyrk. Organizator: Oddział Górnośląski PTI

wrzesień 2000

• II Krajowa Konferencja „Multimedialne i Sieciowe Systemy Informacyjne", Wrocław. Organizator: Politechnika Wrocławska i Polskie Towarzystwo Informatyczne
• IV Letnia Szkoła Programowania Wizualnego, Poznań. Organizatorzy: Oddział Wielkopolski PTI, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
• na ręce Ministra Edukacji Narodowej zostaje złożone „Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sprawie edukacji informatycznej w polskim zreformowanym szkolnictwie ponadgimnazjalnym”
• ZG powołał Sekcję Problemów Społeczeństwa Globalnej Informacji.

październik 2000

• II Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania KKIO’2000, Zakopane. Organizatorzy: Oddział Małopolski PTI, Katedra Informatyki AGH, Katedra Automatyki AGH
• Ośrodek Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty Vulcan we Wrocławiu, Centrum Komputerowo-Językowe w Kwidzyniu i Zakład Usług Komputerowych „BROst" z Łodzi uzyskały Certyfikat Jakości PTI „Zgodny z ECDL"

listopad 2000

• XVI Jesienne Spotkania PTI, Mrągowo, „Zarządzanie informacją w czasach burzliwych”

grudzień 2000

• ogłoszono wyniki XVII Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki, zorganizowanego przez Oddział Dolnośląski