Aktualności

Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI 2009

Dokumenty uchwalone przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego
w dniu 21 listopada 2009 r:

Osoby zainteresowane dyskusją nad kształtem dokumentów określających podstawy działania PTI (statut, strategia, regulaminy, projekt KOKPIT itp.) mogą włączyć do tych prac po rejestracji w systemie moodle pod adresem: http://edu.rsei.umk.pl/mpti