Komisja ds. Usług Profesjonalnych

W skład Komisji ds. Usług Profesjonalnych wchodzą:

Tadeusz Kifner - przewodniczący

Marek Bolanowski

Wojciech Kiedrowski

Mirosław Kowalewski

Tomasz Szatkowski