Komisja ds. Grantów

W skład Komisji ds. Grantów wchodzą:

Maria Ganzha - przewodnicząca

Piotr Falc
Wojciech Kiedrowski
Jerzy S. Nowak
Beata Ostrowska
Krystyna Pełka-Kamińska
Janusz Żmudziński

Kontakt do Komisji ds. Grantów

Regulaminy

Regulamin działania Komisji ds. Grantów

Regulamin przyznawania grantów

Formularze

FORMULARZ WNIOSKU o dofinansowanie inicjatyw i projektów realizowanych przez jednostki i członków PTI:

FORMULARZ SPRAWOZDANIA z dofinansowania inicjatyw i projektów realizowanych przez jednostki i członków PTI: