Uchwały Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów PTI 2016

Dokument uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego
w dniu 2 lipca 2016 r.: