Statut PTI

Obowiązujący Statut został uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów PTI w dniu 25.06.2017 r. Obowiązuje od dnia wpisu do KRS, tj. od 06.10.2017 r.

Statut PTI - wersja zgłoszona do KRS

Statut PTI - wersja przeszukiwalna