Regulaminy

Regulamin pracy Zarządu Głównego i Prezydium Zarządu Głównego, zatwierdzony uchwałą nr 029e/XIII/18 z dnia 30 kwietnia 2018 roku.

Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej, zatwierdzony przez GKR w dniu 10 listopada 2017 roku

Regulamin Sadów Koleżeńskich, zatwierdzony na VIII Zjeździe Delegatów Polskiego Towarzystwa Informatycznego w dniu 21 maja 2005 roku w Warszawie.

Regulamin zwrotu kosztów członkom PTI, zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego w dniu 28 października 2017 r.