Stanowisko Polskiego Towarzystwa Informatycznego do projektu Rozporzšdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2009 roku w sprawie m.in. dopuszczenia podręczników do użytku szkolnego