PR 1 - wywiad z wieceprezesem M. Hołyńskim ŚDSI 2017