Uwagi Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sprawie projektu Rządu w związku z komunikatem Komisji Europejskiej "Protecting Europe from large scale cyberattacks and disruptions: enhancing preparedness, security and resilience"